KURSUPPGIFT >> 34. Läs artikeln ”Kommunikation är liv”.

KOMMUNIKATION ÄR LIV

Ens förmåga att kommunicera kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande inom livets alla aspekter. Du kommer att upptäcka att de människor du känner som är framgångsrika i livet, i allmänhet är bra på att kommunicera, och att de som inte är framgångsrika, inte är det.

Kommunikation är inte bara ett sätt att klara sig i livet, det är hjärtat i livet. Det är till tusen procent den överordnade faktorn i fråga om att förstå livet och leva det framgångsrikt.

Vi hyser instinktivt aktning för den store artisten, konstnären eller musikern, och samhället som helhet ser inte på dem som några vanliga människor. Och det är de inte. Men förståelsen av och förmågan att på ett skickligt sätt använda kommunikation finns inte bara för artisten, den finns för var och en.

Om man undersöker hela ämnet kommunikation och verkligen tränger in i ämnet, upptäcker man att det finns väldigt få människor omkring en som verkligen kommunicerar, men att det finns massor av människor som tror att de kommunicerar, vilket de inte gör.

Ibland kan det tyckas som om det vore bättre att inte kommunicera än att kommunicera, men så är faktiskt aldrig fallet. Kommunikation är lösningen på vilket mänskligt problem som helst. En förståelse av kommunikation i sig fanns inte att få före Scientologin.

En ingående förståelse av kommunikationsformeln och en förståelse av hur eventuella svårigheter i fråga om dess tillämpning kan kännas igen och korrigeras, är väsentliga verktyg för ett framgångsrikt liv. Kunskapen och övningarna i detta häfte kommer att vara början på vägen till framgång. En professionell nivå av färdighet kan uppnås på Den professionella Hubbard-TR-kursen, i Scientologi-kyrkor. Där finns erfarna och skickliga kursledare och fullständiga kunskaper angående ämnet för dem som önskar fullända sin förmåga att kommunicera.

Kommunikation är liv.

Utan den är vi döda för alla.

Vi är levande i samma mån som vi kan kommunicera.