KURSUPPGIFT >> 19. Läs avsnittet ”TR 2 1/2”.

KOMMUNIKATIONSUTBILDNINGSÖVNINGAR

Nummer: TR 2 1/2

Namn: Halvbekräftelser

En halvbekräftelse är ett sätt att få en person att fortsätta prata genom att ge honom en känsla av att någon lyssnar på honom.

Syfte: Att uppnå förmågan att uppmuntra någon som pratar att fortsätta prata.

Det är inte ovanligt att man pratar med någon som verkar ha slutat att prata men inte har sagt allt som han tänkte säga. Man skulle följaktligen kunna bekräfta honom innan han är färdig, vilket skulle resultera i att man klipper av hans kommunikation. Vid sådana tillfällen som det här, måste du vara på alerten och observera när personen har mer att säga och inte bara låta kommunikationen flöda till sitt fullständiga slut, utan också uppmuntra personen att fortsätta prata så att han faktiskt kan fullborda sin kommunikation.

Man kan t ex ha en konversation med någon och vill att han ska fortsätta tala för man vill veta mer om vad han säger. Bruket av en halvbekräftelse är ett sätt att uppmuntra detta.

Kommandon: Coachen läser meningar ur Alice i underlandet, men utelämnar ”sade han”, och den studerande ger coachen halvbekräftelser på ett sådant sätt att det får coachen att fortsätta prata. Coachen bör säga ofullständiga uttryck som kräver en halvbekräftelse av den studerande. Coachen upprepar varje mening som han inte tycker han får en korrekt halvbekräftelse på.

Position: Studerande och coach sitter mitt emot varandra på behagligt avstånd.

TR 2 1/2

Viktigt i övningen: Lär den studerande att en halvbekräftelse är en uppmuntran till personen att fortsätta prata. Tygla för kraftiga bekräftelser som hindrar personen från att prata. Lär honom vidare att en halvbekräftelse är ett sätt att få en person att fortsätta prata, genom att ge honom en känsla av att någon lyssnar på honom.

Den studerande nickar eller ger halvbekräftelser på ett sådant sätt att det får coachen att fortsätta prata. Den studerande får inte använda sådana direkta yttranden som ”gå vidare” eller ”fortsätt” för att uppnå sitt syfte. Att le, nicka och andra sätt används. Coachen måste känna sig uppmuntrad att fortsätta tala.

Alla direkta bekräftelser som skulle avsluta kommunikationsflödet och om han inte beter sig och ser ut på ett sådant sätt att det inbjuder coachen till att fortsätta prata, flunkas och övningen börjas därefter om.

Vad man säger: Coachen säger ”Börja”, läser upp en mening och säger ”Flunk” varje gång han tycker att en oriktig halvbekräftelse gavs. Coachen upprepar samma mening varje gång han har sagt ”Flunk”, tills den studerande ger en lämplig halvbekräftelse. ”Slut” kan användas för att avbryta för diskussion eller för att avsluta övningssessionen. Om övningssessionen har avbrutits för diskussion måste coachen åter säga ”Börja”, innan den återupptas.

Övningen godkänns när den studerande är övertygad om att han kan få en annan person att fortsätta prata, när han vill det.