FELADAT >> 8. Olvassa el a „Program-célkitűzések írása” című részt.

PROGRAM-CÉLKITŰZÉSEK ÍRÁSA

Van néhány adat, amiről nem szabad megfeledkezni, amikor célkitűzéseket írunk egy programhoz. Ezek alkalmazása segíteni fog abban, hogy végrehajtsuk programjainkat, és valósággá tegyük terveinket.

A programunk első célkitűzésének mindig termelési célkitűzésnek kell lennie – de valójában nem tudunk tisztán termelési célkitűzést készíteni. Csak tisztán termelési célkitűzést lehetetlen lenne írni, mivel valakinek meg is kell csinálnia, és abban a pillanatban, amikor valakit odateszünk, hogy megcsinálja, már szervezésről van szó. Tehát, egy bizonyos mennyiségű szervezés belekerül a dologba.

Például, amikor egy olyan részleget kezelünk, amely a szervezet bevételének begyűjtéséért felelős, bele kellene foglalnunk a részleg második célkitűzéseként a részleg létszámának megnövelését. Az első célkitűzés az lenne a részleg számára, hogy tegyen meg mindent, amit csak tud, begyűjtéseinek kezelésére. A második célkitűzés pedig az lehetne, hogy haladéktalanul növeljék meg a részleg létszámát. Máskülönben a termelés nem folytatódna.

Tehát, a termeléshez azonnali szervezésre van szükség.

Befejezhető célkitűzések

Nos, mit szólna egy efféle célkitűzéshez: „Tartson fenn barátságos viszonyt a környezettel!” Mit szólna ehhez a célkitűzéshez? Ez végképp és a legkisebb mértékben sem olyan célkitűzés, amely végrehajtat a személlyel egy tevékenységet. Ez egyáltalán nem is célkitűzés! 

Na mármost, ha ez így szólna: „Látogassa meg X-et, Y-t és Z-t, és tudatosítsa bennük azt, hogy ön itt van…” és így tovább, az egy olyan célkitűzés lenne, ami képes KÉSZ lenni.

A célkitűzéseknek befejezhetőknek kell lenniük: megcsinálhatóknak, elvégezhetőknek, lezárhatóknak. Ez hozzájárul programjaink sikeréhez.

Mintaprogramok

Miután megtanultuk a célkitűzések típusait, és hogy hogyan írjuk meg őket, meg tudunk fogalmazni programokat.

A következő oldalakon két mintaprogramot fog találni. Világosan mutatják azon különböző célkitűzéstípusok kölcsönös viszonyát és sorrendiségét, amelyekből egy standard program összeáll. Mindkét mintának meghatározott célja van: az elsővel megtanuljuk, hogyan végezzünk egy programot; a másodikkal a termelésről tanulunk meg valamit. Ezt a két programot célkitűzésről célkitűzésre végrehajthatjuk, és megérthetjük a programok rendezettségét és működőképességét, és legfőképp azt, hogy mik a célkitűzések típusai, és hogyan működnek ezek együtt.

E programok végrehajtása révén képes lesz majd megírni és kivitelezni saját programjait, és ez stabilan elindítja a céljai és célkitűzései megvalósítása felé vezető úton.


1-es mintaprogram
Cél: Megtanulni, hogyan végezzünk egy programot.
Fő célkitűzés: Elvégezni.
Elsődleges célkitűzés:
1. Olvassa el ezt a programot.
Létfontosságú célkitűzések:
1. Legyen becsületes a program végzésével kapcsolatban.
2. Végezze el az egészet.
3. Pipálja ki mindegyiket, amikor készen van.
Működési célkitűzések:
1. Vegye le a jobb cipőjét. Nézze meg a talpát. Figyelje meg, mi van rajta. Vegye vissza.
2. Menjen el vizet inni.
3. Vegyen elő egy papírlapot. Rajzoljon rá három koncentrikus kört. Fordítsa meg, hogy lefelé nézzen. Írja a nevét a hátuljára. Tépje össze, és a darabokat tegye egy könyvbe.
4. Vegye le a bal cipőjét. Nézze meg a talpát. Figyelje meg, hogy mi van rajta. Vegye vissza.
5. Menjen, keressen valakit, és köszönjön neki. Térjen vissza, és írjon egy emlékeztetőt arról, hogy hogyan fogadták a köszönését.
6. Vegye le mindkét cipőjét, üsse össze a sarkukat háromszor, és vegye vissza őket.
7. Írjon egy listát azokról a projektekről az életében, amelyeket befejezetlenül vagy elvégzetlenül hagyott.
8. Írja le, miért volt ez.
9. Vizsgálja meg gondosan ezt a programot, hogy megbizonyosodjon róla, tisztességgel elvégezte az egészet.
10. Sorolja fel a felismeréseit, amennyiben voltak, a program végzése során.
11. Döntse el, hogy becsületesen elvégezte-e ezt a programot.

2-es mintaprogram
Cél: Tanulni a termelésről.
Fő célkitűzés: Ténylegesen termelni valamit.
Elsődleges célkitűzés:
1. Szerezzen egy ceruzát és öt papírlapot.
2. Helyezkedjen el úgy, hogy végezni tudja ezt a programot.
Létfontosságú célkitűzések:
1. Olvasson el egy működési célkitűzést, és ügyeljen rá, hogy az egészet elvégezze, mielőtt továbbmenne.
2. Ténylegesen állítsa elő, ami elő van írva.
Működési célkitűzések:
1. Tűnjön roppant elfoglaltnak anélkül, hogy valójában bármit is tenne.
2. Tegye meg újra, de ez alkalommal legyen nagyon meggyőző.
3. Dolgozza ki munkájának vagy tevékenységének a termékét. Vegye igénybe egy másik személy segítségét, amennyiben szükséges.
4. Rendezze össze a papírokat az íróasztalán.
5. Vegye az első lapot a fent említett elsődleges célkitűzések szerint. Írja le, hogy a 4. pont termelés volt-e vagy sem.
6. Találjon egy papírt vagy üzenetet, amely semmi módon nem járul hozzá ahhoz, hogy ön előállítsa a saját termékét.
7. Válaszolja meg.
8. Fogja a második lapot, amit az elsődleges célkitűzés előír. Írja le rá, hogy miért tökéletesen ésszerű a 7. pontbeli tevékenység.
9. Vegye a harmadik papírlapot és vázolja föl, hogyan kap kommunikációt a munkájában.
10. Állítsa elő munkájának egy megfelelő termékét, amely kész és kiváló minőségű.
11. Juttassa el a rendeltetési helyére.
12. Nézze át a működési célkitűzéseket, és nézze meg, hogy melyiktől érzi magát a legjobban.
13. Vegye a negyedik papírlapot és írja le, vajon a termelés-e a morál alapja vagy sem.
14. Vegye az ötödik papírlapot, használja borítólapként, és írjon egy összegzést a programról.
15. Vegye észre, hogy befejezett egy programot.