A LÉTEZÉS DINAMIKÁI

SZÓJEGYZÉK
aberrált:

aberráció hatása alatt álló, ami az ésszerű gondolkodástól vagy viselkedéstől való eltérés; nem épelméjű. A latin aberrare = „eltévelyedni” szóból; latin ab = „el”, errare = „bolyongani, tévelyegni”.

dinamika:

késztetés a túlélésre egy bizonyos utat követve; késztetés a létezésre az élet egy területén. Nyolc dinamika van: az első önma­gunk, a második a szex és a család, a harmadik a csoportok, a negyedik az emberiség, az ötödik az életformák, a hatodik a fizikai univerzum, a hetedik a szellemi lények, és a nyolcadik a Legfelsőbb Lény.

egyenlet:

matematikai kifejezés, amely azt mutatja, hogy két dolognak ugyanaz az értéke, vagy azok egyenlők egymással. Ennek kiterjesztéséből ered a következő jelentés: bármely, számos változó tényezőt tartalmazó helyzet vagy probléma, amelyet matematikai pontossággal számoltak ki és bizonyítottak be.

enturbulál:

felkavarodott vagy összezavaro­dott állapotba juttat.

gyámoltalan:

támogatásra, segítségre, pártfogásra szoruló.

kiüt:

elpusztít valamit, vagy megszabadul valamitől.

koncentrikus:

közös középponttal rendelkező (pl. egymáson belüli több kör).

náci Németország:

1933-tól 1945-ig Németországban a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, röviden „náci párt”) volt hatalmon. A párt Adolf Hitler vezetésével átvette Németország irányítását, és nagyarányú fegyverkezés után elkezdték kiterjeszteni Németország területeit, többek között a szomszédos Ausztria és Csehszlovákia bekebelezésével. 1939-ben Németország lerohanta Lengyelországot, kirobbantva ezzel az 1939-től 1945-ig tartó II. világháborút. A németek 1942-ben, a több hónapig tartó sztálingrádi csatában (ma Volgográd) szenvedték el az első komoly vereségüket; a csata során több százezren meghaltak, és a város szinte teljesen elpusztult. Ez a háború fordulópontját jelentette, és megállította a németek keleti előrenyomulását. A háborúból Németország vesztesként került ki, az ország gazdaságilag és politikailag is összeomlott, városai és ipari központjai pedig romokban hevertek.

Ne kérdezd, kiért szól a harang:

utalás egy sorra John Donne (1572–1631) angol költő és prédikátor egyik verséből, amely a halálról és az emberi kapcsolatokról szól. A vers idevonatkozó részlete így hangzik: „Egyetlen ember sem sziget, amely önmagában teljes; minden ember egy kontinens része, egy kis darab a földrészből. [...] Minden ember halálától én is kisebbedek, mert része vagyok én az emberiségnek, így hát soha ne kérdezd, kiért szól a harang, mert az teérted szól.” A (lassú) harangkongatás hagyományosan valakinek a halálát jelzi.

természetbúvárok:

olyan személyek, akik a természetet tanulmányozzák; jellemzően az állatok és növények közvetlen megfigyelésével foglalkoznak.

tónus:

az egyén pillanatnyi vagy folyamatos emocionális (érzelmi) állapota.

vándorgalamb:

utalás az észak-amerikai vándorgalambra, amely kivételesen hosszú ideig volt képes egyfolytában repülni, és amikor vonulásakor több milliós rajokba csoportosult, a beszámolók szerint a madártömeg egészen elsötétítette az eget. A faj 1914-ben kihalt.