FELADAT >> 1. Olvassa el „Az Ember célja” című részt.

AZ EMBER CÉLJA

Az Ember célját, valamennyi tevékenységének legkisebb közös nevezőjét – az Ember Létezésének Dinamikai Alapelvét – már hosszú ideje keresik. Ha sikerülne erre megtalálni a választ, abból elkerülhetetlenül számos további válasz születne. Ez megmagyarázná a viselkedéssel kapcsolatos összes jelenséget; az Ember főbb problémáinak megoldása irányába mutatna; mindenekelőtt pedig minden bizonnyal működőképes lenne.

Felfedeztük ezt a választ. Ez a következő:

A LÉTEZÉS DINAMIKAI ALAPELVE A TÚLÉLÉS.

Az élet céljának a végtelen túlélés tekinthető. Az ember mint életforma bizonyíthatóan minden cselekvésében és céljában egyetlen utasításnak engedelmeskedik: TÚLÉLNI!

Nem új gondolat az, hogy az Ember túlél. Az új gondolat az, hogy az Embert kizárólag a túlélés motiválja.

Az, hogy a túlélés az Ember egyetlen célja, még nem jelenti azt, hogy az Ember lenne az az optimális túlélési mechanizmus, amelyet az élet elért, illetve amelyet ki fog fejleszteni. A dinoszaurusz célja ugyancsak a túlélés volt, mégsem létezik többé dinoszaurusz.

Az engedelmeskedés a TÚLÉLNI! utasításnak még nem jelenti azt, hogy minden engedelmeskedésre tett kísérlet egyformán sikeres. A környezet megváltozása, mutáció és sok más tényező is dolgozik az ellen, hogy bármely organizmus tévedhetetlen túlélési technikákat vagy formát érhessen el.

Mik lennének az élet különféle formáinak optimális túlélési jellemzői? Különböző alapvető jellemzőkre volna szükség, amelyek fajról fajra különböznek, éppen úgy, ahogy az egyik környezet is eltér a másiktól.

Ez fontos, mivel a múltban alig-alig gondoltak bele abba, hogy az egyik faj túlélési jellemzői nem számítanak túlélési jellemzőknek egy másik számára.

A túlélési módszereket a táplálékszerzés, az önvédelem (védekezés vagy támadás) és a szaporodás címszavak alá sorolhatjuk. Nincs olyan létező életforma, amely ne rendelkezne megoldásokkal ezekre a problémákra. Valami módon minden életforma hibázik, ha túl hosszan megtart egy jellemzőt, vagy olyanokat fejleszt ki, amelyek a kihalásához vezethetnek. Azok a fejlesztések azonban, amelyek az életforma sikeréhez vezetnek, sokkal feltűnőbbek, mint a hibái. A természetbúvárok és a biológusok folyamatosan megfejtik ennek vagy annak az életformának a jellemzőit azzal, hogy rájönnek, hogy sokkal inkább a szükséglet, mintsem a szeszély vezérli ezeket a fejlesztéseket. A kagyló héjának záróizma vagy a rémisztő ábrázat a pillangó szárnyán értékes a túlélés szempontjából.

Az Ember céljai tehát az anyagi univerzum meghódításán keresztül való túlélés egyedüli céljából erednek. Túlélésének sikerét az méri, hogy milyen az összes terület általános túlélése.