© 1999-2011 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ.

Ευγνωµοσύνη εκφράζεται στην L. Ron Hubbard Library για την άδειά της να αναδηµοσιεύσουµε τμήματα από τα κατοχυρωμένα µε πνευµατικά δικαιώµατα έργα του Λ. Ρον Χάµπαρντ.

Όλα τα υλικά που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το υλικό έχει τοποθετηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα, με την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων, με μοναδικό σκοπό την προβολή των υλικών στους χρήστες της ιστοσελίδας. Δεν επιτρέπεται να γίνει λήψη ή να διοχετευτούν οποιαδήποτε από αυτά τα υλικά με ηλεκτρονικά μέσα, ή να αναπαραχθούν με άλλο τρόπο οποιαδήποτε από αυτά τα υλικά σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων και ανάκτησης, ηχογράφησης, εκτύπωσης ή φωτοεκτύπωσης.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα Δικαιώματα Κατοχυρωμένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ΤΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο ΓΑΜΟΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. Όλα τα δικαιώµατα κατοχυρωµένα. Το έργο αυτό, και κάθε ένα από τα συστατικά του μέρη, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει ένα κεφάλαιο ή κεφάλαια, μόνο για προσωπική χρήση. Η άδεια αυτή δεν συνιστά εξουσιοδότηση για την περαιτέρω αναπαραγωγή, διανομή, δημόσια έκθεση ή παρουσίαση του έργου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά του, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο. Οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις καταργούν αμέσως κάθε προνόμιο ή άδεια που χορηγείται σε άλλη περίπτωση, χωρίς να περιορίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα προσφυγής μπορεί να έχει ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω είναι εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της θρησκείας της Σαηεντολογίας που ανήκουν στο Religious Technology Center, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Έχει χορηγηθεί έγκριση για την χρήση αυτών των σημάτων από θυγατρικούς οργανισμούς της θρησκείας, και έχουν κατατεθεί σε πολλές χώρες του κόσμου.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ, ΧΑΜΠΑΡΝΤ, Λ .ΡΟΝ ΧΑΜΠΑΡΝΤ, ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ και το σύμβολο των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Σαηεντολόγος είναι ένα συλλογικό σήμα ιδιότητας μέλους που καθορίζει τα μέλη των θυγατρικών εκκλησιών και των μίσιον της Σαηεντολογίας.


Στείλτε μας e-mail στο vm@volunteerministers.org
ή καλέστε στο 1-800-HELP-4-YU (1-800-435-7498)


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα