FØLELSERNES TONESKALA

ORDLISTE TIL KURSET
affinitet:

kærlighed, at kunne lide eller enhver anden følelsesmæssig holdning; graden af at holde af. Den grundlæggende definition på affinitet er betragtningen om afstand, hvad enten den er god eller dårlig.

aflejringslidelse:

sygdom, hvor aflejringer af stof dannes i dele af kroppen såsom ledegigt, hvor hærdede stumper af brusk danner sig i ledene, hvilket medfører opsvulmen og misdannelse.

aksiomer:

fremsatte erklæringer om naturlove på linje med dem, som findes inden for naturvidenskaberne.

akut:

kort eller som har et kort forløb i modsætning til kronisk (langvarig, sagt om en tilstand, der varer i en lang periode).

atombombe:

en ekstremt ødelæggende type bombe. Dens styrke stammer fra den enorme mængde energi, der pludselig frigøres, når atomers kerner spaltes.

auditering:

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at konfrontere, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.

autoritet:

en som antages at være ekspert eller en, hvis mening om et emne sandsynligvis vil blive accepteret uden spørgsmål og uden henvisning til fakta eller resultater. Underlagt autoritet vil frihed for den individuelle dømmekraft og handling blive negligeret til fordel for absolut lydighed over for ”eksperter.”

beingness:

tilstand af væren; eksistens. Beingness henviser også til antagelsen af eller det at vælge en slags identitet. Beingness kan antages af en selv, eller gives til en eller som opnået. Eksempler på beingness ville være ens eget navn, profession, fysiske karakteristikker, ens rolle i et spil – hver af eller alle disse kunne kaldes ens beingness.

endokrin:

der har at gøre med et kirtelsystem, der udskiller hormoner (kemiske stoffer) fra bestemte organer og væv i kroppen. Disse kirtler og deres hormoner styrer væksten, udviklingen og funktionen af visse væv og koordinerer mange processer i kroppen. For eksempel forøger nogle af disse kirtler blodtrykket og hjerteslaget i tider med stress.

engram:

et øjeblik med ”bevidstløshed”, der rummer fysisk smerte eller smertelig emotion og samtlige perceptioner, og det er ikke tilgængeligt som erfaring for det analytiske sind. Det er en fuldstændig registrering, ned til mindste detalje, af ethvert sanseindtryk, der var til stede på et tidspunkt med delvis eller fuldstændig ”bevidstløshed”.

etik:

de handlinger en person gør for at rette op på adfærd eller en situation, som han er involveret i, der er i strid med hans gruppes idealer og interesser. Det er en personlig ting. Når man er etisk eller ”har sin etik inde”, er det ud fra ens egen beslutning, og det gøres af en selv.

falde til føje:

underordne sig; give efter.

forsoning:

en lav emotion under vrede og tæt på apati. Forsoning er et forsøg på at behage eller tilfredsstille nogen på en måde, der er beregnet på at vinde deres velvilje for at forsvare eller beskytte en selv mod deres uvilje, angreb m.m.

fysiologi:

funktionerne og aktiviteterne i levende organismer og deres dele, inklusive alle fysiske og kemiske processer.

fænomener:

ting, der vises eller opfattes eller observeres; enkelte fakta, hændelser eller ændringer, som de opfattes af sanserne eller af sindet; anvendes hovedsageligt om en kendsgerning, hvis årsag eller forklaring er under observation eller beskrives videnskabeligt.

gradvis skala:

en skala over tilstande som er inddelt fra nul til uendelighed. Ordet gradvis bruges til at beskrive, at grader af tilstande forøges eller formindskes. Forskellen mellem et punkt på en gradvis skala og et andet punkt kunne være så forskellig eller så stor som hele skalaregisteret, eller den kunne være så lille, at der er behov for den mest minutiøse skelnen (evne til at opfatte forskellen) for at konstatere den.

Hubbard Skema over Vurdering af Mennesker:

et skema, der viser, hvordan man præcist kan evaluere menneskelig adfærd, og forudsige hvad en person vil gøre. Det viser de forskellige kendetegn, der findes på forskellige niveauer af Toneskalaen.

humaniora:

studieretninger, der beskæftiger sig med menneskelige tanker og relationer, specielt litteratur, filosofi, historie osv. (Oprindeligt henviste humaniora til uddannelse, som ville gøre en person i stand til selvstændig tanke og vurdering i modsætning til det afgrænsede studium af tekniske færdigheder).

ilde stedt:

i en dårlig eller ringe tilstand eller omstændighed

konfrontere:

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

kran:

en stor maskine, der bruges til at løfte og flytte tunge genstande ved hjælp af en krog, der er fastgjort på kabler, der hænger fra en understøttende og ofte bevægelig drager.

kredsløb:

i elektricitet, en komplet rute, som en elektrisk strøm går igennem, og som udfører specifikke handlinger. I Scientologi bruges udtrykket til at beskrive noget i sindet, der handler ligesom et kredsløb gør ved at udføre forskellige funktioner, især når det er uafhængigt af personens egen vilje.

kronisk:

langvarig, om en sygdom eller tilstand, der varer ved over en lang periode.

lunefuld:

tendens til at ændre uforudsigeligt eller brat uden nogen tilsyneladende grund; uberegnelig.

løfte sig selv ved håret:

hæve eller forbedre sig selv ved hjælp af sine egne anstrengelser uden anden hjælp.

masse:

de faktiske fysiske genstande, tingene i livet.

neurologisk:

har at gøre med forhold, der påvirker nerverne og nervesystemet.

næstekærlig:

venlig eller mild i bedømmelse af folk, handlinger, osv.

obnosis:

et opfundet ord sat sammen fra ”observere det åbenlyse” (engelsk: observing the obvious). Det er handlingen, hvor en person ser på en anden person eller en genstand og ser præcis, hvad der er der, ikke en konklusion om, hvad der kunne være der, fra det han ser.

postulat:

en konklusion, beslutning eller bestemmelse om et eller andet.

realitet:

realitet er det, som ser ud til at være. Det er grundlæggende set enighed; graden af enighed opnået mellem mennesker. Det, vi er enige om er virkeligt, er virkeligt.

Scientologi:

Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv.

spedalsk:

mærket af de fysiske symptomer fra spedalskhed, specielt ved at være bleg eller skællet. Spedalskhed er en tropisk sygdom, der hovedsagelig påvirker huden og nerverne og som kan forårsage vævsændringer.

Toneskala:

En skala, der viser de på hinanden følgende emotionelle toner, som en person kan opleve. Med ”tone” menes den øjeblikkelige eller vedvarende følelsesmæssige tilstand, som en person er i. Denne gradvise skala viser emotioner såsom frygt, vrede, sorg, entusiasme m.m., som folk oplever.

uforbeholdent:

åbent anerkendt eller erklæret.