OPGAVE >> 9. Læs ”Hubbard Skema over Vurdering af Mennesker”.

HUBBARD SKEMA OVER VURDERING AF MENNESKER

Mennesker har til alle tider ønsket at have et værktøj til at kunne vurdere sine medmennesker præcist. I Scientologi har vi et skema, der viser en måde til præcist at kunne evaluere menneskelig opførelse, og forudsige, hvad en person vil gøre.

Det er Hubbard Skema over Vurdering af Mennesker (Download som én stor side eller flere sider til udskrift.)

Skemaet viser i hvilken grad et menneske er etisk, ansvarlig, vedholdende på en given kurs, taler sandt og andre identitetsgivende sider af en person henover de forskellige niveauer på Toneskalaen.

Du kan undersøge skemaet, og du vil, når du går hen over det, se de forskellige kendetegn for mennesker på disse niveauer i rubrikkerne. Rædselsfuldt nok blev det opdaget, at disse kendetegn er konstante. Hvis du ligger på 3,0 som dit niveau, så vil du befinde dig på 3,0 over hele skemaet.

Hvis du kan stedfæste to eller tre karaktertræk på et bestemt niveau på denne skala, kan du kigge i talkolonnen ud for disse karaktertræk og finde niveauet. Det kan være 2,5, det kan være 1,5. Uanset hvor det er, vil du finde de resterende karaktertræk ved ganske enkelt at gennemse alle kolonner ud for det tal, du fandt.

Den eneste fejltagelse, du kan begå i forbindelse med vurdering af en anden på denne Toneskala, er at antage, at han på en eller anden måde afviger og ligger højere i et område, end han gør i et andet. Det karaktertræk, du protesterer imod, kan være maskeret – men det er der.

Se øverst i den første kolonne, og du får et generelt billede af vedkommendes adfærd og fysiologi. Se i den anden kolonne efter den fysiske tilstand. Se i tredje kolonne efter den emotion, vedkommende sædvanligvis giver udtryk for. Fortsæt tværs over de forskellige kolonner. Et eller andet sted vil du finde data, som passer på en anden person eller dig selv, og som du kan være sikker på. Undersøg så ganske enkelt alle de andre rubrikker på det niveau med de data, du var sikker på. Dette niveau, det kan være 1,5 eller 3,0, vil fortælle dig et menneskes historie.

Der er naturligvis kortvarige stigninger og fald på denne Toneskala, når gode eller dårlige nyheder, glade eller triste dage indvirker på personen. Men der er et kronisk niveau, et adfærdsgennemsnit for hvert enkelt menneske.

I trit med, at et menneske befinder sig lavere og lavere på dette skema, vil dets årvågenhed og bevidsthed også blive mindre og mindre.

En persons kroniske humør eller holdning over for tilværelsen aftager i direkte forhold til den måde, han betragter det fysiske univers og organismer omkring sig.

Det er ikke nogen dækkende fremstilling blot at sige, at man bliver fikseret i sin holdning til det fysiske univers og organismer omkring sig. For der er visse forhold, som ligger ud over det, vi kan erkende, der tillader det at finde sted. Men manifestationen er en forringelse af bevidsthed med hensyn til en persons fysiske omgivelser. Denne forringelse af bevidsthed er en delvis årsag til et gradvist fald på dette skema, men den er tilstrækkeligt forklarende for vore formål i denne bog.

Et menneskes position på denne Toneskala varierer i løbet af dagen og i årenes løb, men er forholdsvis stabil inden for givne perioder. Ens position på skemaet går op ved modtagelse af gode nyheder og daler ved dårlige nyheder. Det er det velkendte med, at livet giver, og livet tager. Alle har imidlertid en kronisk position på skemaet, og denne er uforanderlig, medmindre vedkommende får Scientologi auditering.

Scientologi auditering er en meget unik form for personlig rådgivning, der hjælper én til at se på sin egen tilværelse og forbedre sine evner til at kunne konfrontere, hvem han er, og hvor han er. Det er grunden til at auditering kan hæve en persons kroniske tone.

På den anden side, ved en akut situation, kan nødvendighedsniveauet (løfte sig selv ved håret som i en nødsituation) hæve en person højt op på dette skema i korte perioder.

Ens omgivelser har stor indflydelse på ens position på skemaet. Alle omgivelser har deres eget toneniveau. En person, som i virkeligheden er på 3,0, kan begynde at opføre sig som en på 1,1 i omgivelser på 1,1. Imidlertid vil en person på 1,1 som regel ikke opføre sig bedre end omkring 1,5 i højtonede omgivelser. Hvis man bor i omgivelser med lav tone, må man forvente at ende med at blive lavtonet. Dette gælder også i et ægteskab – man har en tendens til at tilpasse sig sin ægtefælles tone.

Denne Toneskala gælder også for grupper. Et forretningsforetagende eller en nation kan undersøges for så vidt angår deres forskellige standardmæssige reaktioner; og disse kan optegnes. Dette vil give os en forretnings eller en nations overlevelsespotentiale.

Dette skema kan også anvendes ved ansættelse af folk eller ved valg af partnere. Det er et pålideligt fingerpeg om, hvad du kan vente dig, og giver dig mulighed for at forudsige, hvad folk vil gøre, inden du har nogen større erfaring med dem. Det vil også give dig en idé om, hvad du kan forvente vil ske med dig i visse omgivelser eller blandt visse mennesker; for de kan trække dig ned eller skubbe dig højt op.

Brug dog ikke dette skema i et forsøg på at få en anden til at falde til føje. Fortæl aldrig folk, hvor de er på det. Det kunne ødelægge dem. Lad dem udføre deres egne tester.

Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv.

funktionerne og aktiviteterne i levende organismer og deres dele, inklusive alle fysiske og kemiske processer.

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at konfrontere, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

kort eller som har et kort forløb i modsætning til kronisk (langvarig, sagt om en tilstand, der varer i en lang periode).

hæve eller forbedre sig selv ved hjælp af sine egne anstrengelser uden anden hjælp.

underordne sig; give efter.