DET GRUNDLÆGGENDE OM PUBLIC RELATIONS

ORDLISTE TIL KURSET
acceptniveau:

det som er acceptabelt for personen eller graden, man er villig til at acceptere noget.

afskyr:

føler stærk modvilje mod.

aktier:

værdipapirer som giver ejeren andel i et aktieselskabs formue og udbytte. Et aktieselskab er en erhvervsvirksomhed som ejes af aktionærer, der kun hæfter for virksomhedens gæld med den indskudte kapital; virksomheden ledes af en direktion valgt af en bestyrelse.

anerkende:

give (nogen) en anerkendelse. Se også anerkendelse.

anerkendelse:

en anerkendelse er noget, der bliver sagt eller gjort for at informere en anden om, at hans udtalelse eller handling er blevet bemærket, forstået og modtaget.

Bagtale

bidende:

som virker hård og sårende.

CIA:

Central Intelligence Agency, en stor amerikansk efterretningstjeneste, som indsamler informationer (efterretninger) om fremmede stater og visse andre grupper, specielt dem, som har at gøre med terrorisme og organiseret kriminalitet. Den forsøger også hemmeligt at påvirke begivenheder i andre lande.

Colosseum:

en stor oval bygning i Rom uden overdækning, som havde en åben plads i midten omgivet af rækker af sæder. Den blev bygget i det første århundrede e.Kr., og blev brugt af romerne til brug for den folkelige underholdning, såsom gladiatorkampe og kampe mellem mennesker og vilde dyr.

Efterbrænder:

et opfundet navn på en bil.

etikette:

de formelle regler for høflig opførsel, som gælder i samfundet eller i en bestemt gruppe.

forudsætter:

går ud fra noget som værende rigtigt eller muligt.

frugtesløs:

frembringer ingen effekt eller intet resultat; værdiløs, tom.

gennemsyret:

præget i alle dele af noget, især negativt.

herredømme:

det at kunne bestemme over el. styre nogen el. noget.

Hitler:

Adolf Hitler (1889-1945), tysk politisk leder fra det tyvende århundrede, som drømte om at skabe en herskerrace, der ville regere i tusind år som det tredje tyske rige. Han overtog magten i Tyskland ved et kup i 1933, og som diktator startede han 2. Verdenskrig (1939-1945) og underlagde sig en stor del af Europa samt stod for udslettelsen af millioner af jøder og andre ”underlegne” folkeslag. Han begik selvmord i 1945, da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

høsten halvvejs i hus:

man er godt på vej til det mål, man gerne ville opnå.

injuriesager:

retssager hvor nogen anklages for at have fremsat falske eller ærekrænkende beskyldninger.

KGB:

forkortelse for Komitet Gosudarstvennoj Besopasnosti. (Russisk for ”Komiteen for den statslige sikkerhed”), det tidligere Sovjetunionens hemmelige statspoliti, som stod for spionage og sikkerhed. Dens opgaver bestod af hemmelige efterretningsopgaver for at beskytte de sovjetiske politiske ledere og til grænsekontrol (for at holde angribere ude og befolkningen inde).

knap:

når man laver en undersøgelse, er det emnet, udtrykket eller begrebet, der er virkeligt for størstedelen af personerne i en gruppe, og som kan bruges til at få en respons og opnå enighed. Udtrykket kommer fra begyndelsen af 1900-tallet ”tryk på knappen,” som overført betyder ”at udføre en handling, der automatisk frembringer den ønskede tilstand”.

kommunikationslinje:

den vej langs hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

lakaj:

tjener af lav rang.

Mickey Mouse:

en tegnefilm- og tegneseriefigur skabt af Walt Disney (1901-1966).

overflod:

rigelig mængde som er større end det egentlige behov.

politur:

overfladisk dække der giver indtryk af høflighed og dannelse, men ikke er udtryk for personens egentlige væsen.

raffineret:

1. som er højt udviklet og kompleks, ofte på en spændende og elegant vis. 2. elegance mht. følelse, smag, manerer, sprog osv.

ritual:

traditionsbestemt, symbolsk handling eller række af handlinger, der indgår i en religiøs ceremoni eller i social adfærd.

Rødbånd:

et opfundet navn.

Scientologi:

En anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv.

skotsk i bund og grund:

ekstremt påpasselig med ikke at være ødsel med at bruge penge. Skotte som det bruges her, betyder nærig og økonomisk med henvisning til de egenskaber, man ofte tillægger folk fra Skotland. i

spektakel:

larmende optrin, f.eks. pga. skænderi eller slagsmål.

Stalin:

Josef Stalin (1879-1953), Sovjetunionens regeringsleder fra 1941 til 1953. Han regerede med terror, tillod ikke nogen at modsætte sig sine beslutninger, og millioner blev henrettet eller sendt i arbejdslejre.

strømerhelte:

slang for politibetjente.

sømmelighed:

som lever op til bestemte sociale, moralske eller etiske normer.

tabulere:

opstille (data, statistikker osv.) i en tabel eller et skema, opstille systematisk.

teknologi:

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

Tilbagevisning:

en udtalelse, som går imod en anden udtalelse og beviser, at den er falsk eller fejlagtig.

Verdensbanken:

en organisation under FN, som udlåner penge til medlemsstater og private firmaer, først og fremmest til udviklingsprojekter såsom kunstvanding, uddannelse og boliger.