OPGAVE >> 1. Læs ”Public relations”.

PUBLIC RELATIONS

Når man har at gøre med andre og forsøger at opnå deres enighed, samarbejde eller støtte til noget, er man kommet ind på området public relations eller forkortet: PR.

Definitionen på PR er: GODT ARBEJDE VEL PUBLICERET.

Uanset hvor effektivt et program er ...
... bliver det måske ikke en succes, hvis man ikke kan opnå samarbejde og bred enighed om det.
Men ved brug af public relations-teknologien …
... kan man få succes i sine bestræbelser og gennemføre sine mål hurtigere.

Godt arbejde er ikke nok, man bliver nødt til også at få det publiceret for at opnå samarbejde eller enighed.

I public relations når man dybest set folk med en eller anden slags idé og opnår deres enighed. Ens succes i omgangen med andre er derfor så effektiv, som man kan nå dem med den idé, man har til hensigt, de skal have.

Public relations er et uundværligt redskab til at få ens idéer over, og enhver, der gør verden til et bedre sted, kan have stor nytte af at bruge public relations.

Uanset hvad man laver – fra at hjælpe med at forbedre uddannelsen i et område til at hjælpe folk ud af narkotikamisbrug – kan man ved at bruge værktøjerne i public relations nå andre med det korrekte budskab og opnå deres enighed om det. Derfor åbner det døren for accept af den aktivitet, du gerne vil udføre.

Public relations er ikke noget nyt. Det eksisterede som et selvstændigt emne i Romerriget, hvor det blev brugt med det formål at vælge senatorer. Selv dengang blev politiske slogans skrevet på Colosseums mure, så folk kunne se dem.

Gennem århundreder forblev PR kun delvist udviklet som emne, holdt tilbage i dets udvikling af folk med lumske hensigter, folk som kun var interesseret i at bruge PR til at fremme deres skjulte bagtanker.

Først da Scientologi kom med opdagelserne omkring kommunikation og menneskets sande natur blev public relations faktisk et komplet emne til gavn for samfundet og individet.

Public relations er en teknologi. Den har sine egne love.

For at begynde at lære teknikkerne i public relations skal man starte med en forståelse af de grundlæggende faktorer og bestanddele, der udgør emnet.

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.