HVORDAN MAN LØSER KONFLIKTER

ORDLISTE TIL KURSET
affinitet:

kærlighed, at kunne lide eller enhver anden følelsesmæssig holdning; graden af at holde af. Den grundlæggende definition på affinitet er betragtningen om afstand, hvad enten den er god eller dårlig.

Babylon:

hovedstaden i Babylonien, et gammelt rige i det sydvestlige Asien (i det område, der nu kaldes Irak), som blomstrede ca 2100-689 f.Kr. Babylon, der var den vigtigste by i det vestlige Asien i denne tidsperiode, var berømt for sine storslåede templer og paladser.

datum:

et enkelt stykke information såsom en kendsgerning.

den tredje part:

en, der med falske rapporter skaber vanskeligheder mellem to mennesker, en person og en gruppe eller en gruppe og en anden gruppe.

determinisme:

valgfrihed; evnen til at tage en beslutning, evnen til at afgøre eller bestemme forløbet af ens handlinger.

etik:

de handlinger, en person gør for at rette op på adfærd eller en situation, som han er involveret i, der er i strid med hans gruppes idealer og interesser. Det er en personlig ting. Når man er etisk eller ”har sin etik inde,” er det ud fra ens egen beslutning, og det gøres af en selv.

fænomener:

ting, der vises eller opfattes eller observeres; enkelte fakta, hændelser eller ændringer som de opfattes af sanserne eller af sindet: anvendes hovedsageligt om en kendsgerning, hvis årsag eller forklaring er under observation eller beskrives videnskabeligt.

justits:

den handling, der foretages af gruppen over for et individ, når han undlader at anvende de passende etik-tiltag på sig selv.

Kaldæa:

det navn, der i oldtiden blev givet til landområderne i bunden af den Persiske Golf, syd for Babylon. Kaldæerne erobrede Babylon i 600-tallet f.Kr. og etablerede det kaldæiske rige (ca. 625–538 f.Kr.). Kaldæa ekspanderede og blev centrum for den civiliserede verden indtil det blev erobret af perserne i 539 f.Kr.

kommunikation:

en udveksling af idéer gennem rum mellem to personer.

konfrontere:

at stå ansigt til ansigt med og opleve de ting, der eksisterer.

Lenin:

Vladimir Iljitj Lenin (1870-1924), russisk leder af den kommunistiske revolution i 1917, som gennem vold og terror blev diktator i Sovjetunionen fra 1917 til 1924.

Loven om den tredje part:

en lov, der siger, at for at en konflikt kan forekomme, må der i enhver strid være en tredje og ukendt part til stede.

ravage:

en tilstand af ødelæggelse, forstyrrelse eller uorden.

unåde, falde i:

det at miste eller være uden nogens velvilje.