OPGAVE >> 8. Læs artiklen ”Hvordan man finder den tredje part”.

HVORDAN MAN FINDER DEN TREDJE PART

Måden ikke at finde en tredje part på er at sammensætte et spørgeskema, som på forskellige måder spørger alle og enhver: ”Har du været offer?” Undlad at stille spørgsmål som: ”Hvem har været ond imod dig?” eller andre spørgsmål, som har en tendens til at fremtvinge det svar, at personen er blevet gjort til offer. Den slags spørgsmål vil ikke afsløre den person, som anstifter problemer mellem mennesker, men vil sandsynligvis kun udpege ledere og andre i gruppen, som forsøger at få folk til at gøre deres job og være produktive!

Alle, der bruger den fremgangsmåde (1) vil ikke finde nogen tredje part og (2) vil være årsag til, at folk bryder mentalt eller fysisk sammen i en sådan grad, at de ikke kan fungere og være forårsagende.

Ifølge definitionen er en tredje part en, som ved hjælp af falske rapporter skaber problemer mellem to mennesker, mellem en person og en gruppe eller mellem én gruppe og en anden.

Hensigten med undersøgelsen er således at finde ud af, hvem der har spredt falske rapporter med henblik på at skabe konflikter mellem mennesker eller grupper. For at finde en tredje part er man nødt til at stille de parter, der er involverede i konflikten, spørgsmål, som går i denne retning:

1. a. Er du blevet fortalt, at du var faldet i unåde?
b. Hvad blev der sagt?
c. Hvem sagde det?
2. a. Er du blevet fortalt, at en eller anden er en dårlig person?
b. Hvad blev der sagt?
c. Hvem sagde det?
3. a. Er du blevet fortalt, at en eller anden har gjort noget forkert?
b. Hvad blev der sagt?
c. Hvem sagde det?
4. a. Er du blevet fortalt, at en gruppe er dårlig?
b. Hvad blev der sagt?
c. Hvem sagde det?

Et spørgeskema som dette bør begrænses ved f.eks. at skrive ”På dit arbejde _____?” eller ”I dit ægteskab _____?” eller ”I denne familie _____?”

Der kan også komme en masse svar, så sørg for rigelig plads ved hvert spørgsmål.

Ved derefter at kombinere de navne, der er blevet givet, vil du have et navn, der forekommer langt oftere end resten. Dette gøres ved at tælle navne. Du foretager derefter en efterforskning af denne person.

Ved at følge denne procedure vil man opdage præcist, hvem det er, der har ophidset til konflikt, og dermed gør man det muligt at løse den.

Med dette værktøj i hænderne vil man kunne ændre forhold mellem familiemedlemmer, venner, kollegaer og grupper, som man kommer i kontakt med, og genoprette harmonien imellem dem.

Der har aldrig før Scientologi eksisteret et sådant middel mod tidligere uløselige konflikter. Det er løsningen på en mængde onder, som har plaget mennesket gennem umindelige tider.