OPGAVE >> 9. Læs ”Statistikker – hvad de er”.

STATISTIKKER – HVAD DE ER

Hvad er en statistik? En statistik er et antal eller en mængde sammenlignet med et tidligere antal eller en tidligere mængde af den samme ting. Statistikker refererer til mængden af udført arbejde eller værdien af det i penge.

En nedadgående statistik betyder, at det nuværende antal er mindre, end det var før.

En opadgående statistik betyder, at det nuværende antal er større, end det var før.

Vi arbejder ud fra statistikker. De viser, hvorvidt en medarbejder eller en gruppe arbejder eller ej, da arbejdet producerer statistikken. Hvis han ikke arbejder effektivt, vil statistikken uundgåeligt gå ned. Hvis han arbejder effektivt, går statistikken op.

Negative statistikker

Nogle ting går op med hensyn til statistikker, når de er dårlige (såsom biluheld). Vi bruger dog ikke negative statistikker. Vi bruger kun ting, der er gode, når de går op, eller dårlige, når de går ned.

Statistik-grafer

En graf er en linje eller et diagram, som viser, hvordan en mængde afhænger af, kan sammenlignes med eller ændrer en anden mængde. Det er en hvilken som helst billedmæssig fremstilling, der bruges til at vise numeriske sammenhænge.

En graf er ikke informativ, hvis dens lodrette skala resulterer i for små ændringer i graflinjen. Det er ikke muligt at tegne grafen overhovedet, hvis ændringerne på linjen er for store.

Hvis stigninger og fald ikke er klart tydelige på en graf, vil dem, der fortolker grafen, lave fejl. Det, der fremstår som en flad linje, burde reelt ligne en bjergkæde.

Ved skala menes antallet af hvad som helst pr. lodret centimeter på grafen.

En skala laves på følgende måde:

Skalaen er forskellig for hver statistik.

1. Bestem den laveste mængde, man forventer, at en bestemt statistik vil nå – det er ikke altid nul.

2. Bestem den højeste mængde, man tror, statistikken vil nå i de næste tre måneder.

3. Træk (1) fra (2).

4. Inddel den lodrette akse ifølge (3).

Din skala vil så blive ret virkelig og vil tydeligt vise stigninger og fald.

Udregning af skalaen for grafer
En graf med ukorrekt skala viser ikke ændringer i en statistik præcist nok, hvilket gør grafen mindre brugbar.
En graf med korrekt skala viser forandringer i en statistik på en måde, som gør det lettere at afgøre, hvilken tilstand man skal anvende.

 

Her er et ukorrekt eksempel.

Vi tager en organisation, der omsætter for 150.000 kr. pr. uge. Vi angiver værdien af hver af de lodrette markeringer på millimeterpapiret, af hvilke der er 25, til 50.000 kr. Dette vil, når grafen tegnes op, vise en lavtliggende, ret flad linje, uanset hvad organisationens indkomst er, og tiltrækker således ingen opmærksomhed fra ledelsen, når den stiger og dykker.

Her er den korrekte måde at gøre det på for en organisation med en gennemsnitlig omsætning på 150.000 kr. om ugen.

1. Når vi ser på de gamle grafer for de sidste 6 måneder, opdager vi, at vi aldrig kom under 60.000 kr. Så vi tager 50.000 kr. som det laveste punkt på millimeterpapiret.

2. Vi vurderer, at organisationen nu og da vil kunne nå op på 300.000 kr. inden for de næste 3 måneder. Så vi sætter det som toppen af millimeterpapiret.

3. Vi trækker 50.000 kr. fra 300.000 kr. og får 250.000 kr.

4. Vi tager de 25 inddelinger på den lodrette akse og afsætter hver af dem til 10.000 kr. begyndende med 50.000 kr. som det laveste mærke.

Nu tegner vi omsætningen som 10.000 kr. pr. grafinddeling.

På denne måde vil det tage sig rigtigt ud ved at vise fald og stigninger meget klart og være til nytte for ledere i deres fortolkning.

Prøv at bruge enheder, der er lette at beregne som f.eks. 5, 10, 25, 50, 100, og vis selve skalaen på grafen (1 enhed = 25).

Håb kan komme for stærkt til udtryk i en graf. Man behøver ikke udregne en skala for mere end en graf ad gangen. Når du begynder på et nyt stykke millimeterpapir, så beregn skalaen igen, og efterhånden som organisationen vokser i aktivitet, kan skalaen tilpasses side for side. F.eks. tog det 18 måneder at få en organisations statistikker op med en faktor på 5 (5 gange indkomst osv.), og det er adskillige stykker millimeterpapir, så lad ikke skalaen repræsentere mere end de nuværende forventninger.

På den vandrette tidsinddeling bør man forsøge ikke at overstige 3 måneder, da man også kan få den skala for sammenpresset eller for udstrakt, hvor det igen ser ud som en flad linje og giver et fejlagtigt billede.

En korrekt udregning af skalaen er af afgørende betydning i en god indtegning af grafer.