OPGAVE >> 11. Læs ”Statistik-trends, statistik-fortolkning”.

STATISTIK-TRENDS
STATISTIK-FORTOLKNING

Fortolkningen af statistikker omfatter trends.

Trend betyder statistikkers tendens til i gennemsnit at gå op, lige ud eller ned over flere uger eller endda måneder, så længe situationen eksisterer.

Jo nærmere man er på det sted, som statistikken reflekterer, jo hurtigere kan der rettes op på den, og jo mindre tid er nødvendig, per statistik, til at fortolke den.

Man kan fortolke ens egen personlige statistik time for time.

En divisionschef eller en, der leder en afdeling i en organisation, kan fortolke på basis af ændringer, der sker fra dag til dag.

Lederne af større afdelinger i en organisation har brug for en statistik for nogle dage ad gangen.

En ansvarshavende direktør ville bruge en statistik for en uge ad gangen.

Et mere fjerntliggende styrende organ ville til fortolkning bruge en trend (der løber over flere uger) i divisionsstatistikker.

Kort sagt, jo nærmere man er på en statistik, jo nemmere er det at fortolke den, og jo nemmere er det at ændre den.

Man ved, at man ingen statistik havde om mandagen – man gik ikke på arbejde. Så om tirsdagen prøver han at indhente det.

I den anden ende af skalaen ville et mere fjerntliggende styrende organ være nødt til at bruge en trend over flere uger for at se, hvad der foregår.

Aflæsning af statistik-trends

En trend er en tilbøjelighed i retning af et generelt forløb eller en generel retning.

Trends kan være alt fra Fare til Power, afhængigt af hældningen, og hvor stejl den er. Det er også muligt at have en Ikke-Eksistenstrend.

 

Markeret på ugebasis:
En Ikke-Eksistenstrend ville se således ud:
Dette ville også være en Ikke-Eksistenstrend:
Dette ville være en Fare-trend:
Dette ville være en Krise-trend:
Dette ville være en Normal-trend:
Enhver svag stigning i niveau tilkendegiver en Normal.
Dette ville være en Overflod-trend:
Denne graf viser en Overflod, der går
over i Power:
 

lederen af en af Scientologi kirkens organisationer, som er ansvarlig for planlægning og daglig ledelse i organisationen så vel som for dens statistikker og levedygtighed.