OPGAVE >> 21. Læs afsnittet ”TR 4”.

TRÆNINGSØVELSER I KOMMUNIKATION

Nummer: TR 4

Navn: At håndtere originationer

Definition: Som det bruges i denne øvelse betyder ordet ”origination” noget, der bliver sagt frivilligt eller bliver gjort uventet af personen vedrørende ham selv, hans idéer, reaktioner eller vanskeligheder.

Formål: At lære den studerende ikke at blive mundlam, forskrækket eller hylet ud af den på grund af en andens originationer og at opretholde god kommunikation under en origination.

Folk siger ofte de mest forbavsende ting, der kommer fuldstændigt bag på dig.

Næsten ethvert skænderi, du har haft, opstod, fordi du ikke håndterede en origination. Hvis en person kommer ind og siger, at han lige bestod med de højeste karakterer på hele skolen, og du siger, hvor sulten du er, vil du opdage, at du befinder dig midt i et slagsmål. Han føler sig ignoreret.

Når du håndterer en origination, fortæller det blot personen, at du har hørt, hvad han sagde. Det kunne kaldes for en form for anerkendelse, men det er det ikke; det er den omvendte kommunikationsformel. Personen, du talte til, er nu årsagspunktet for kommunikationen og taler til dig. Derfor må du nu håndtere denne origination og endnu engang genoptage din rolle som årsagspunkt for at fuldende kommunikationscyklussen.

Kommandoer: Den studerende spørger træneren: ”Svømmer fisk?” eller ”Flyver fugle?” Træneren svarer, men kommer nu og da med overraskende kommentarer fra den forberedte originationsliste, du kan se her. Den studerende skal håndtere originationer til trænerens tilfredshed.

TR 4

Position: Den studerende og træneren sidder over for hinanden med en behagelig afstand mellem sig.

Hvad der lægges vægt på i træningen: Den studerende undervises i at høre originationen og gøre tre ting: 1. Forstå den; 2. Anerkende den; og 3. Få personen tilbage til den oprindelige kommunikationscyklus, så den kan fuldendes. Hvis træneren føler, at han bliver afbrudt, eller der bliver brugt for meget tid, eller der er en mangel på forståelse, korrigerer han den studerende til bedre håndtering.

Talemønster: Alle originationer vedrører træneren, hans idéer, reaktioner eller vanskeligheder, ingen vedrører den studerende. Ellers er talemønsteret det samme som i tidligere træningsøvelser. Den studerendes talemønster bestemmes af: 1. At afklare og forstå originationen. 2. At anerkende originationen. 3. At gentage spørgsmålet. Alt andet dumpes.

Den studerende skal undervises i at forhindre oprørthed og skelne mellem et livsvigtigt problem, som vedrører personen, og et rent og skært forsøg på at aflede ham. Den studerende dumpes, hvis han gør mere end 1. Forstå; 2. Anerkende; 3. Få personen tilbage til den oprindelige kommunikationscyklus.

Træneren må indskyde bemærkninger, som er personlige for den studerende, ligesom i TR 3. Hvis den studerende ikke kan skelne mellem disse (ved at prøve på at håndtere dem) og trænerens bemærkninger om sig selv, dumpes han.

En manglende vedholdenhed hos den studerende dumpes i alle TRs, men her i endnu større grad. Træneren bør ikke altid læse fra listen for at originere, men kan finde på sin egen origination, og han behøver ikke altid at se på den studerende, når han skal til at fremkomme med en kommentar. Med originere menes at komme med en udtalelse eller bemærkning, der angår trænerens tilstand eller indbildte bekymringer, følelser, holdninger osv. Med kommentar menes en udtalelse eller bemærkning, som kun er møntet på den studerende eller lokalet. Originationer bliver håndteret, kommentarer bliver ignoreret af den studerende. Eksempel:

Den studerende: ”Flyver fugle?”

Træner: ”Ja.”

Den studerende: ”Tak.”

Den studerende: ”Flyver fugle?”

Træner: ”Jeg var på fisketur i går.”

Den studerende: ”Tak fordi du fortalte mig det. Flyver fugle?”

Træner: ”Ja, det gør de.”

Den studerende: ”Virkeligt godt.”

Når den studerende glat kan håndtere originationer uden at blive forbavset eller hylet ud af den og kan opretholde god kommunikation igennem en origination, har han bestået denne øvelse.