OPGAVE >> 1. Læs ”Hvad er kommunikation?”

HVAD ER KOMMUNIKATION?

Hvordan taler man sådan, at en anden person lytter og forstår? Hvordan lytter man? Hvordan ved man, om man er blevet hørt og forstået?

Disse er alle punkter vedrørende kommunikation, der aldrig før er blevet analyseret eller forklaret.

Folk har vidst, at kommunikation er en vigtig del af livet, men indtil nu har ingen nogensinde kunnet fortælle nogen som helst, hvordan man kommunikerer.

Før Scientologi var emnet kommunikation ikke blevet studeret eller lagt vægt på. Den eneste opmærksomhed, det blev givet, var mekanisk, og det var ingeniørens område. Alligevel afhænger al menneskets stræben helt og holdent af en fuld forståelse af de sande grundelementer i kommunikation.

For at mestre kommunikation må man forstå den.

I Scientologi er kommunikation blevet defineret – en bedrift, der har ført til en meget dybere forståelse af selve livet.

Kommunikation er, dybest set, flytningen af en partikel fra en del af rum til en anden del af rum. En partikel er den ting, der bliver kommunikeret. Det kan være en ting, en skreven besked, et talt ord eller en idé. I dens mest enkle definition er dette kommunikation.

Denne simple anskuelse af kommunikation fører til den fulde definition:

Kommunikation er den betragtning og handling at drive en impuls eller partikel fra et kildepunkt over en afstand til et modtagepunkt med den hensigt at afstedkomme en duplikering og forståelse i modtagepunktet af det, som udgik fra kildepunktet.

Duplikering er den handling at genskabe noget nøjagtigt. Udgik fra betyder ”kom fra”.

Formlen for kommunikation er årsag, afstand, effekt, med hensigt, opmærksomhed og duplikering med forståelse.

Definitionen og formlen for kommunikation åbner døren til forståelse af emnet. Ved at dissekere kommunikation i dens delelementer kan vi se hvert enkelt elements funktion og dermed tydeligere forstå helheden.

den handling at genskabe noget nøjagtigt.