OPGAVE >> 1. Læs ”Forhold omkring assister”.

FORHOLD OMKRING ASSISTER

En assist i Scientologi er en handling, der foretages for at hjælpe en person med at konfrontere fysiske besværligheder. Hvis et barn falder og slår sig, kan en assist hjælpe, så det kommer sig over chokket. Hvis en person har tandpine eller har fået trukket en tand ud, kan en assist dulme smerten. Når folk er syge, kan assister mindske ubehaget og få dem til at komme sig hurtigere. Selv brækkede knogler reagerer på assister. Disse og mange andre forhold kan forbedres ved at bruge de fremgangsmåder, der falder ind under overskriften ”assister”.

En assist kan altså beskrives som en Scientologi proces, som man udfører for at mindske et ubehag, man har her og nu. En proces er en nøjagtig serie af anvisninger eller en række handlinger, der udføres for at opnå et ønsket resultat. Scientologis materialer indeholder mange processer, men assister udgør en klasse af processer for sig.

Alle Scientologi processer beskæftiger sig med en bred vifte af forhold, der påvirker ånden, personen selv, og gør noget ved dem.

I Scientologi kaldes ånden for thetanen; og dermed mener man personen selv – hverken hans krop, hans navn, det fysiske univers, hans sind eller noget som helst andet – det er den ting, der er klar over, at den er bevidst; det er den identitet, individet er. Udtrykket thetan er blevet konstrueret for at udelukke alle muligheder for forveksling med tidligere begreber, som ikke gælder her. Det kommer fra det græske bogstav theta, som grækerne brugte som symbol for tanke og endda ånd; hertil er der føjet et n for at skabe et navneord på den måde, man bruger nu om dage til at skabe ord inden for tekniske fag.

Scientologis nok største opdagelse, og dens vigtigste gave til menneskelig viden, har været at udskille menneskeånden, beskrive den og behandle den. I Scientologi kan man vise, at det, der er personen – altså personligheden – med vilje kan adskilles fra kroppen og sindet, uden at kroppen dør og uden mentale forstyrrelser.

Der har været en del debat gennem tiderne, når det drejer sig om den menneskelige ånd eller sjæl; forskellige forsøg på at styre mennesket er endda lykkedes takket være menneskets næsten fuldstændige uvidenhed om sin egen identitet.

Ligesom du ved, hvor du befinder dig i dette øjeblik, ville du også vide, hvis du – et åndeligt væsen – var adskilt fra dit sind og din krop. Det havde mennesket ikke tidligere opdaget, for når man ikke havde Scientologis teknologier, var det meget lidt virkeligt, at man kunne adskilles fra sit sind eller sin krop. Derfor opfattede mennesket – i hvert fald delvist – sig selv som et sind og en krop. Hele den kommunistiske kult hvilede på den antagelse, at man kun lever ét liv, at det hinsidige ikke eksisterer, og at der ikke er noget religiøst forbundet med individet. Menneskeheden som sådan har været tæt på at havne i den tilstand – i hvert fald i det sidste århundrede. Det er en meget lav tilstand, for den udelukker al selverkendelse.

Thetanen (ånden) beskrives i Scientologi som en eksistens uden masse, uden bølgelængde, uden energi og uden tid eller placering i rum, medmindre den har den betragtning eller det postulat. (Et postulat er, sagt meget enkelt, en beslutning om, at noget vil ske).

En ånd er således ikke en ting, den er skaberen af ting.

En række af tilværelsens dårligdomme afhjælpes i Scientologi gennem åndelige metoder, og de metoder er lige så præcise som matematik. Man kan inddele sygdomme og skavanker i to hovedgrupper. Først er der dem, der opstår på grund af åndens direkte indvirkning på livets eller kroppens kommunikationsnetværk, og dernæst er der dem, der er forårsaget af en forstyrrelse i struktur grundet rent fysiske årsager.

Udtrykket psykosomatisk beskriver, at sindet gør kroppen syg, eller at sygdomme sker fysisk i kroppen som følge af forstyrrelser i sindet. Psyko refererer til sindet, og somatisk refererer til kroppen.

Det kan påvises, at en person ikke er en krop, men faktisk er et åndeligt væsen, som i scientologi kaldes en thetan.

Tristhed, manglende evne til at blive rask og psykosomatiske lidelser (hvilket omfatter hen ved 70 procent af menneskets sygdomme), klares bedst med behandling, der er rettet direkte mod thetanen. Sygdomme, der er forårsaget af genkendelige bakterier og skader i forbindelse med ulykker, behandles bedst med fysiske metoder. Disse hører klart hjemme i den lægevidenskabelige verden og er ikke en del af det domæne, som Scientologi dækker; ulykker, sygdomme og bakterielle infektioner er dog næsten altid forudbestemt af uro og åndelig ubalance. Åndelig ubalance vil også klart forlænge de følgesygdomme, der er efter ulykker. Vi har altså det lægevidenskabelige område til at tage sig af presserende skader og kirurgiske anliggender som fødsler og akut infektion og også sådan noget som kvæstelser og hudafskrabninger efter ulykker. Hertil kommer så brugen af medicin og antibiotika for at forhindre, at patienter, der er i krise, dør. Dette er lægevidenskabens rolle.

Der, hvor der er en tendens til sygdom eller skader; der, hvor sygdommes og skaders varighed trækker ud; eller der, hvor tristhed og bekymring giver mental eller fysisk forstyrrelse, er vi på Scientologis område. Den slags ting heles nemlig bedst, forebygges bedst eller afhjælpes bedst ved straks at ty direkte til thetanen og dennes indvirkning på kroppen.

Ånden er den eneste virkelig terapeutiske kraft i dette univers. I Scientologi er dette blevet bevist med større grundighed og sikkerhed, end man finder i de fysiske videnskaber og matematik. En scientolog kan hjælpe et individ med at blive rask og glad udelukkende ved at henvende sig til den menneskelige ånd.

en proces som kan udføres for at afhjælpe ubehag i nutiden og hjælpe en person med at komme sig hurtigere efter en ulykke, sygdom eller ophidselse.

en anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

en nøjagtig række anvisninger eller handlinger, der udføres for at opnå et ønsket resultat.

tanke eller liv. Udtrykket stammer fra det græske bogstav theta (), som grækerne brugte til at repræsentere tanke eller måske ånd. Noget, der er theta, karakteriseres af fornuft, afklarethed, stabilitet, lykke, følelse af glæde, udholdenhed og de andre faktorer, som mennesket almindeligvis anser for ønskværdige.

en gruppe mennesker som deler en umådelig hengivenhed for en person, en sag, et ideal osv.

en vis mængde materie (uden nogen specifik form eller størrelse).

en bølgelængde er karakteristisk for bevægelse. En velordnet bølge er et bevægelsesflow. Den har en regelmæssig, gentagen afstand mellem sine bølgetoppe. Tag et reb eller en haveslange og slå et slag med den. Så vil du se en bølge bevæge sig hen langs den. Energi har et sådant mønster – hvad enten den er elektrisk eller i form af lys eller lyd. Dette er en jævnt flydende bølge. Dens længde er afstanden mellem toppene. Den bliver målt i længdeenheder som for eksempel centimeter eller meter.

en konklusion eller beslutning om et eller andet.

encellede organismer hvoraf nogle fremkalder sygdomme.

bestemt eller besluttet på forhånd, især om skæbne.

et lægemiddel som dræber bakterier i kroppen eller hæmmer deres vækst, f.eks. penicillin Antibiotika består af små mikroorganismer (meget små levende organismer) som produceres syntetisk.