OPGAVE >> 4. Læs ”Kontaktassist”.

KONTAKTASSIST

I Scientologi er det et grundprincip, at man placerer en skadet legemsdel nøjagtigt på og i det sted, hvor den blev beskadiget. Når man gør det, kan det have en helbredende virkning, og det kaldes en kontaktassist. Det er den mest almindelige assist i forbindelse med ulykker og skader.

Teori

Én af de mest primitive reaktioner i livet er, at man undgår steder, hvor man er kommet til skade. Det er en overlevelsesfaktor, men den er ikke analytisk (baseret på rationel tænkning). Hvis man for eksempel støder ind i et bord og beskadiger sig, vil man være tilbøjelig til at undgå at komme i nærheden af det sted igen. Man skulle umiddelbart tro, at man undgik bordet, men i virkeligheden undgår man nøjagtigt det sted, hvor uheldet skete. Selv hvis bordet blev fjernet, ville man fortsat undgå det sted, hvor man havde slået sig. Det er det, der er grundlaget for kontaktassisten.

Man bør altid foretage en kontaktassist, hvis der er adgang til præcis det sted, hvor ulykken eller skaden er sket. Den kan følges op af andre former for assister, men kontaktassisten bør altid udføres først, når der er adgang til de fysiske genstande og selve stedet.

Fremgangsmåde

  1. Husk, at det ofte er nødvendigt at give førstehjælp og fysisk gøre noget, før man kan begynde på en kontaktassist. Førstehjælp kommer altid først. Tjek situationen med udgangspunkt i, hvor meget førstehjælp der er behov for; når du har klaret den situation, kan du udføre assisten. En assist lukker ikke en pumpende pulsåre, men det gør en årepresse.
  2. Før personen hen til det nøjagtige sted, hvor ulykken skete. Hvis genstanden var varm, lader du den køle af først; hvis der var strøm på, slår du den fra, før du foretager assisten.
  3. Fortæl personen: ”Vi vil nu foretage en kontaktassist”.
  4. Få personen til at indtage den stilling, han befandt sig i, før ulykken skete. Hvis han havde et værktøj i hånden eller var ved at bruge det, skal han gøre de samme bevægelser med det igen.
  5. Bed personen om langsomt at gå igennem ulykken, nøjagtigt sådan som den skete. Få ham til at gentage, nøjagtigt hvad der skete på ulykkestidspunktet, ved at få ham til at berøre præcis det sted, hvor ulykken skete, med den skadede legemsdel. Få ham til at røre ganske let ved den ting, der skadede ham. Hvis han stak sin finger på en torn i rosenhaven, får du ham til at røre ganske let ved nøjagtigt den samme torn med den samme del af den finger, der blev stukket. Hvis han har fået hånden i klemme i en dør, får du ham til at gå tilbage og berøre nøjagtigt det samme sted på den samme dør med sin skadede hånd og gentage de samme bevægelser, som da skaden skete. Der benyttes stort set ingen kommandoer; jo mindre du siger, desto bedre.
  6. Gentag det samme igen og igen, indtil nøjagtigt den samme somatik bryder ud og går væk – viser sig og forsvinder. (I Scientologi bruger vi ordet somatik til at betegne alle former for kropslig følelse, sygdom, smerte eller ubehag. Soma betyder ”krop” på græsk).

Ud over at somatikken forsvinder, vil personen også få en erkendelse om noget; om sin skade eller de omstændigheder, der var, i forbindelse med den måde, han kom til skade på, eller om omgivelserne. Sådan en erkendelse kaldes en cognition.

Du er nødt til at få ham til at røre ved nøjagtigt det sted, hvor han kom til skade, for at opnå nøjagtigt det fænomen, at somatikken forsvinder. Når det sker, og han får en cognition, så slutter du assisten af ved at sige: ”Slut med assisten” til personen.

Tving ikke personen

En kontaktassist skal nogen gange udføres på en gradient – en gradvis tilnærmelse. Lad os sige, at det er et barn, der har slået skinnebenet på en plæneklipper; barnet nægter nu at komme nærmere end 30 meter fra den. Du får ham derfor til at udføre en kontaktassist, hvor hans skinneben og krop er på det pågældende sted (30 meter fra den samme plæneklipper), og dér får du ham til at gå igennem bevægelserne fra ulykken. Gradvist, skridt for skridt, mindsker du afstanden til den, efterhånden som han bliver villig til at nærme sig; til sidst kommer han så helt hen til plæneklipperen og udfører kontaktassisten dér.

Man bør foretage en kontaktassist, når man har været ude for en ulykke eller er skadet.
Én af de mest primitive reaktioner i livet er at undgå steder, hvor man er kommet til skade.
Få personen til at indtage den samme stilling, han befandt sig i, før ulykken skete. Få ham til at røre ganske let ved den ting, der skadede ham. Hvis han brugte eller holdt et værktøj i hånden, skal han gøre de samme bevægelser med det igen.
Gentag det igen og igen, indtil nøjagtigt den samme somatik bryder ud og går over (smerten forsvinder) sammen med en cognition. For at få nøjagtigt dette fænomen er du nødt til at få ham til at berøre nøjagtigt det sted, hvor ulykken skete.

Du må aldrig med magt tvinge personen hen til det sted, hvor skaden eller ulykken fandt sted. Hvis du prøver at tvinge personen, risikerer du at overvælde ham, og det kunne have en negativ virkning på ham.

Kontaktassister kan gøres solo (af én selv), men man skal endelig sørge for at blive ved med den, indtil somatikken forsvinder.

Alle former for skader kan og bør behandles med en kontaktassist. Når der er adgang til nøjagtigt det sted, hvor skaden opstod, er kontaktassisten altid den bedste form for assist, og den bør gå forud for alle andre assisthandlinger. Kontaktassister har uendeligt mange anvendelsesmuligheder. Ind imellem er de mirakuløse – og de hjælper altid.

Hvis en person er skadet, kan han udføre en kontaktassist på sig selv. Han gentager forsigtigt, nøjagtigt det, der skete på det tidspunkt, hvor skaden fandt sted; han sørger omhyggeligt for at fortsætte, indtil smerten fortager sig.

en anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

et stykke stof, der er bundet stramt om en skadet arm eller ben for midlertidigt at stoppe blodstrømmen gennem en stor arterie og forhindre et stort blodtab.

et ord som bruges i Scientologi til at betegne enhver kropsfornemmelse, sygdom, smerte eller ubehag. Soma betyder ”krop” på græsk.

En ny forståelse af livet. Det er en ”Der kan man bare se”-udtalelse; noget en person pludselig forstår eller føler.

en gradvis tilgang til noget taget trin for trin, niveau for niveau, hvor de enkelte trin eller niveauer hver især er lette at opnå, således at komplicerede og vanskelige opgaver i sidste ende kan opnås med forholdsvis lethed. Begrebet gradient anvendes også om hvert af de trin, der udføres ved at gribe det an på en sådan måde.