סולם הטונים הרגשיים
מתוך 'ספר-העזר של סיינטולוגיה'