© 1999-2010 כנסיית הסיינטולוגיה הבינלאומית
כל הזכויות שמורות

ניתנת בזאת הוקרת תודה לספריית ל. רון האברד על הרשות לשעתק מבחר מעבודותיו בעלות זכויות היוצרים של ל. רון האברד.

כל החומרים הזמינים באתר זה מוגנים בחוקי זכויות יוצרים והתניות של האמנה הבינלאומית של זכויות יוצרים. החומר הועלה לאתר אינטרנט זה בהרשאת הבעלים של זכות היוצרים למטרה היחידה של עיון בחומרים אלו על-ידי משתמשים באתר זה. המשתמשים אינם רשאים להוריד או לשלוח כל חלק מחומרים אלה, באמצעים אלקטרוניים, או להעתיק חלק כלשהו מחומרים אלה בכל דרך או אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות מערכות לאחסון ואחזור מידע, הקלטה, הדפסה או צילום.

טכנולוגיית הלמידה
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

הדינמיקות של הקיום
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

מרכיבי ההבנה
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

סולם הטונים הרגשיים
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

תקשורת
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

סיועים למחלות ולפציעות
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

תשובות לסמים
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

איך לפתור קונפליקטים
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

שלמות אישית ויושר
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

אתיקה ומצבי הפעולה
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

המקור לדיכוי
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

פתרונות לסביבה מסוכנת
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

נישואין
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

ילדים
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

כלים למקום העבודה
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

יסודות ההתארגנות
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

יעדים ושאיפות
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

חקירות
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

היסודות של יחסי הציבור
© 1994, 2001 L. Ron Hubbard Library. כל הזכויות שמורות. העבודה הזו, וכל אחד מהחלקים המרכיבים אותה, מוגנת תחת זכויות יוצרים וכל חוק קניין רוחני בכל רחבי העולם. המשתמש רשאי לראות או להוריד פרק אחד או פרקים לשימוש אישי בלבד. רשות זו אינה כוללת שום אישור לשעתק, להפיץ, להציג בפומבי או להעתיק את העבודה, או להעביר אותה בכל דרך אחרת, בחלקה או במלואה. כל פעולה שכזו תביא באופן מיידי לביטול כל זכות או רשות שהוענקה מבלי לצמצם אף אחת מהזכויות האחרות השייכות לבעל זכויות היוצרים.

מידע על סימנים מסחריים

הסימנים שלהלן הינם סימנים מסחריים וסימני שירות של דת הסיינטולוגיה, בבעלות Religious Technology Center, לוס אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב. סימנים אלה מותרים לשימוש על-ידי ארגונים המסונפים לדת, והם רשומים במדינות רבות בעולם.

דיאנטיקה, האברד, ל. רון האברד, סיינטולוגיה וסמל היועץ רוחני המתנדב.

סיינטולוג הינו סימן חברות שיתופי המסמל חברים בסניפי הארגונים והמרכזים של סיינטולוגיה.


שלח לנו אי-מייל ל: vm@volunteerministers.org או חייג
1-800-HELP-4-YU (1-800-435-7498)


חזור לדף הבית