יסודות ההתארגנות

מילון המונחים של הקורס
beingness:

מצב של התקיימות; קיום. Beingness מתייחס גם לאימוץ או לבחירה של קטגוריה של זהות. ה-beingness מאומץ על-ידי האדם עצמו, או ניתן לו או נרכש. דוגמאות ל-beingness יהיו שמו של האדם, מקצועו, מאפייניו הפיזיים, תפקידו במשחק – לכל אחד מאלה, או לכולם ביחד, אפשר לקרוא ה-beingness של האדם.

doingness:

הביצוע של איזו פעולה או פעילות; עשייה.

איגודים מקצועיים:

איגוד מקצועי הוא ארגון של עובדים שנוסד כדי לשפר את תנאי השכר, ההטבות ושעות העבודה של החברים בו. חברי האיגוד בוחרים נציגים רשמיים שייצגו אותם בשיחות עם ההנהלה. נקרא גם איגוד עובדים.

אספקה:

סחורה, ציוד, מצרכים וכדומה, שנחוצים למטרה כלשהי.

הצהרות:

הצהרה היא אמירה שמשהו הוא נכון, בעיקר בצורה פורמאלית כתובה.

זיכיון:

זכות או פריבילגיה שמוענקת באופן רשמי לאדם או לחברה על-ידי רשות כלשהי, כמו הממשלה.

חד-משמעי:

באופן מוחלט; ללא ספק.

טרמינל:

אדם, נקודה או מיקום שיכולים לקבל, למסור או לשלוח תקשורת. המונח מגיע מתחום האלקטרוניקה, שם טרמינל הוא כל אחת משתי נקודות מקובעות שביניהן נע זרם של אנרגיה. דוגמה לכך תהיה מצבר של מכונית, שיש לו שתי עמדות חיבור (טרמינלים) שבהן האנרגיה זורמת מעמדה אחת לשנייה. בסיינטולוגיה, שני אנשים שמתקשרים נקראים טרמינלים משום שתקשורת זורמת ביניהם.

כובע:

(סלנג) התואר והעבודה של תפקיד בארגון. המונח נלקח מן העובדה שבמקצועות רבים, כמו למשל בתחום הרכבות, סוג הכובע הנחבש הוא סמל התפקיד. למשל, בצוות של רכבת יש כרטיסן, שחובש כובע של כרטיסן – הוא אחראי על הנוסעים ובודק את הכרטיסים שלהם. לכבע מישהו זה להכשיר אותו לגבי החובות והפעולות המיוחדות של התפקיד שלו. כשאדם הוכשר כך באופן מלא, אומרים עליו שהוא מכובע.

לוח התארגנות:

לוח שמציג את הפונקציות, המטלות, נתיבי התקשורת, רצף הפעולות והסמכויות של ארגון. הוא מראה את הדפוס של התארגנות על מנת להשיג מוצר.

מחזור-פעולה:

הרצף שבו פעולה מתבצעת, שלפיו מתחילים בפעולה, ממשיכים בה כל עוד הדבר נדרש ואז מסיימים אותה כמתוכנן.

מניות:

בעלות בתאגיד או בחברה שבהם מישהו קנה מניות (חלקים שווים שערכה של חברה מחולק אליהם). מניות מזכות את הקונה בחלק מהבעלות על החברה, ובדרך כלל הוא מקבל כתוצאה מכך דיבידנדים (כסף שמשולם לבעלי מניות).

נילושו:

לשו אותם. לישה היא גלגול ומעיכה של גוש בצק כדי לרכך ולהגמיש אותו.

נפלו טרף:

נפגעו ממשהו; נוצחו על-ידי משהו.

סוכני תחנות:

סוכן תחנות הוא אדם בתחנת רכבת שאחראי על נוסעים או המטען.

סוציאליסטית:

שמשתמשת בסוציאליזם, שיטה כלכלית שבה הייצור וההפצה של הסחורות נשלטים על-ידי הממשלה ולא על-ידי יחידים.

סעד:

סחורות או כסף שמשרד ממשלתי נותן לאנשים משום היותם נזקקים או עניים.

קומוניסטית:

שמשתמשת בקומוניזם, התיאוריה או השיטה הפוליטית שבה כל הרכוש וההון נמצאים בבעלות כל החברים (הפועלים) בקהילה, בחברה שהיא חסרת מעמדות. היא כופה הגבלות שליליות נרחבות על חירויות וחופש אישיים, והצרכים השיתופיים של ההמונים עולים בחשיבותם על זכויות הפרט.

קו תקשורת:

הנתיב שלאורכו נעה תקשורת מאדם אחד לאחר.

שסתומים:

שסתום הוא כל מכשיר בצינור שמווסת את זרימת הנוזלים או הגזים. לדוגמה: לצינור שזורם דרכו דלק למנוע יהיה שסתום לוויסות כמות הדלק שמגיעה למנוע.

תקשורת:

חילופי רעיונות בין שני אנשים דרך מרחב.