OPPGAVE >> 1. Les «Å håndtere forvirringen på arbeidsstedet».

Å HÅNDTERE FORVIRRINGEN PÅ ARBEIDSSTEDET

Man kunne forledes til å tro at det var noe forvirrende ved å stikke ut kursen for sin karriere i arbeidslivet. Og det finnes forvirring for en som ikke er utstyrt med veivisere og kart.

Når man ser på de mange faktorene som kunne bringe uorden i ens liv og undergrave ens trygghet, virker inntrykket av «forvirring» velbegrunnet. Og det kan i sannhet sies at alle vanskeligheter i bunn og grunn er forvirringer. Hvis en mann får nok trusler, nok ukjente ting, krummer han nakken og prøver å slå seg gjennom dem i blinde. Han har blitt overveldet av forvirringer.

Tilstrekkelig mange uløste problemer blir til sammen en gedigen forvirring. Stadig vekk får arbeideren mange nok motstridende ordrer på jobben til å bringe ham inn i en tilstand av forvirring. En moderne fabrikk kan være så dårlig styrt at hele greia ser ut til å være en enorm forvirring som det ikke finnes noe svar på.

Hell er det svaret man vanligvis tyr til i en forvirring. Hvis kreftene omkring en virker for store, kan man alltids «stole på hellet». Med hell mener vi «skjebne som ikke er styrt av en selv». Når man slipper rattet på en bil og håper at hellet vil sørge for å holde bilen på veien, blir man ofte skuffet. Og slik er det i livet. Det man overlater til tilfeldighetene, vil mindre sannsynlig ordne seg av seg selv.

Man har sett en venn lukke øynene for pengeinnkreverne og bite tennene sammen mens han håpet å vinne på veddeløpsbanen og løse alle sine problemer. Man har kjent personer som håndterte livet sitt på denne måten i årevis. En av den engelske forfatteren Charles Dickensstore romanfigurer hadde faktisk som hele sin filosofi«å vente på at noe dukket opp». Men selv om vi innrømmer at hell er en kraftfull faktor, er det bare nødvendig midt i en sterk strøm av forvirrende faktorer. Hvis man er nødt til å stole på hellet for å klare seg, da følger det at man ikke lenger sitter ved sitt eget bilratt. Og da følger det også at man har å gjøre med en forvirring.

Det ville da være klokt å forstå nøyaktig hva en forvirring er, og hvordan den kan løses.

Forvirring og det stabile datumet

En forvirring kan defineres som «ethvert sett av faktorer eller omstendigheter som ikke ser ut til å ha noen umiddelbar løsning».

Bredere definert:

EN FORVIRRING I DETTE UNIVERSET ER VILKÅRLIG BEVEGELSE.

Hvis du stilte deg opp på et sterkt trafikkert sted, ville du sannsynligvis føle deg forvirret av all bevegelsen som suste rundt deg. Hvis du stilte deg opp i en kraftig storm, med blader og papirer som fløy forbi, ville du sannsynligvis føle deg forvirret.

Er det mulig faktisk å forstå en forvirring? Finnes det noe slikt som en «forvirringens anatomi»? Ja, det er det.

Hvis du som sentralbordoperatør fikk ti telefonsamtaler som traff sentralbordet ditt på en gang, kunne du føle deg forvirret. Men finnes det noen løsning på situasjonen?

Hvis du som formann fikk tre krisesituasjoner og ett uhell samtidig, kunne du føle deg forvirret. Men finnes det noen løsning på dette?

En forvirring er en forvirring bare så lenge alle partiklene er i bevegelse. En forvirring er en forvirring bare så lenge ingen faktor er klart definert eller forstått.

Forvirring er den grunnleggende årsaken til dumhet. For den dumme er alt som ikke er veldig enkelt, forvirrende. Derfor ville man, uansett hvor oppvakt man måtte være, bli mer oppvakt hvis man kjente forvirringens anatomi.

Hvis du noen gang har måttet undervise en ambisiøs ung person som ikke var alt for oppvakt, vil du forstå dette godt. Du forsøker å forklare hvordan ditt og datt fungerer. Du går gjennom det om og om og om igjen. Og så slipper du ham løs, og øyeblikkelig roter han det til fullstendig. Han «forstod det ikke», han «fattet det ikke». Du kan forenkle din forståelse av hans misforståelse ved å si, med rette: «Han var forvirret.»

Nittini prosent av all utdannelse mislykkes, når den mislykkes, på grunn av at studenten var forvirret. Og når fiaskoen nærmer seg, ikke bare i arbeidslivet, men i selve livet, kommer den på den ene eller andre måten fra forvirring. For å lære om maskiner eller for å leve livet må man enten være i stand til å stå imot forvirring eller å plukke den fra hverandre.

I Scientologi har vi en bestemt doktrine (et prinsipp) om forvirring. Den kalles:

DOKTRINEN OM DET STABILE DATUMET.

Hvis du så en stor mengde papirark virvle omkring i et rom, ville de se forvirrende ut inntil du plukket ut ett papirark, som ville være det papirarket som alt annet beveget seg i forhold til. Med andre ord kan en forvirrende bevegelse bli forstått ved å oppfatte én ting som ubevegelig.

I en strøm av trafikk vil alt være forvirring hvis du ikke forestiller deg at en bil er ubevegelig i forhold til de andre bilene og dermed ser andre i forhold til den ene.

Sentralbordoperatøren som mottar ti samtaler på en gang, løser forvirringen ved å utpeke – korrekt eller ukorrekt – en samtale som den første samtalen som skal bli gjenstand for hennes oppmerksomhet. Forvirringen med «ti samtaler på en gang» blir mindre forvirrende i det øyeblikket hun velger ut én samtale som skal besvares.

Formannen som er konfrontert med tre krisesituasjoner og ett uhell, trenger bare å velge ut det første målet for sin oppmerksomhet for å sette i gang syklusen med igjen å skape orden.

Inntil man velger ett datum, en faktor, en bestemt partikkel i en forvirring av partikler, fortsetter forvirringen. Den ene tingen som blir valgt og brukt, blir det stabile datumet for resten.

Mer bestemt og nøyaktig er ethvert kunnskapsområde bygd opp fra ett datum. Det er dets stabile datum. Invalider det, og hele kunnskapsområdet faller fra hverandre. Et stabilt datum behøver ikke å være det korrekte. Det er ganske enkelt det som avholder ting fra å være i en forvirring, og som de andre ses i forhold til.

Det foreligger en forvirring når alle partikler er i bevegelse.

Det blir mindre forvirrende når én ting blir valgt ut, og blir det stabile datum for resten.

Hvis en ambisiøs ung mann ikke klarte å fatte instruksjonene dine da du lærte ham hvordan han skulle bruke en maskin, var det fordi han manglet et stabilt datum. Først må han forstå ett faktum. Når han fatter det, kan han fatte andre. Følgelig er man dum eller forvirret i enhver forvirrende situasjon inntil man fullt ut har begrepet ett faktum eller en ting.

Forvirringer er sammensatt av data eller faktorer eller partikler, uansett hvor store eller fryktinngytende de fortoner seg. De består av deler. Begrip en del, eller lokaliser den grundig. Se så hvordan de andre fungerer i forhold til den, og du har stabilisert forvirringen. Og ved å sette andre ting i forhold til det du har begrepet, vil du snart ha mestret forvirringen i sin helhet.

Når du lærer en gutt å betjene en maskin, ikke gi ham en flom av data for så å peke ut feilene han gjør – det er forvirring for ham, det får ham til å reagere på en dum måte. Finn en eller annen innfallsport til forvirringen hans, ett datum. Fortell ham: «Dette er en maskin.» Det kan være at alle instruksjonene ble kastet i vei mot noen som ikke hadde noen virkelig sikkerhet, ingen virkelig orden på tilværelsen. «Dette er en maskin,» sier du. Få ham så til å bli sikker på det. Få ham til å kjenne på den, fingre med den, dytte på den. Fortell ham: «Dette er en maskin.» Og du vil bli overrasket over hvor lang tid det kan ta, men du vil også bli overrasket over hvordan sikkerheten hans øker. Ut fra alle kompleksitetene han må lære for å betjene den, må han vite ett datum først. Det er ikke engang viktig hvilket datum han først lærer godt, utover at det er bedre å lære ham et enkelt, grunnleggende datum. Du kan vise ham hva den gjør, du kan forklare sluttproduktet for ham, du kan fortelle ham hvorfor han er blitt valgt ut til å styre denne maskinen. Men du gjøre ett grunnleggende datum klart for ham, ellers vil han rote seg bort i forvirring.

Forvirring er usikkerhet. Forvirring er dumhet. Forvirring er utrygghet. Når du tenker på usikkerhet, dumhet og utrygghet, tenk på forvirring, og du vil ha skjønt det hele.

Hva er da sikkerhet? Mangel på forvirring. Hva er da intelligens? Evnen til å håndtere forvirring. Hva er da trygghet? Evnen til å gå gjennom eller rundt, eller til å skape orden i forvirring. Sikkerhet, intelligens og trygghet er mangel på eller evne til å håndtere forvirring.

Hvordan passer hell inn i forvirring? Hell er håpet om at en eller annen ukontrollert tilfeldighet vil hjelpe en gjennom. Å satse på hell er å oppgi kontroll. Det er apati.

Kontroll og forvirring

Det finnes «god kontroll» og «dårlig kontroll». Forskjellen på dem er sikkerhet og usikkerhet. God kontroll er sikker, bestemt, forutsigbar. Dårlig kontroll er usikker, varierende og uforutsigbar. Med god kontroll kan man være sikker. Med dårlig kontroll er man aldri sikker.

En formann som lar en regel gjelde i dag, men ikke i morgen, som får Geir til å følge den, men ikke Jens, utøver dårlig kontroll. I den formannens kjølvann vil usikkerhet og utrygghet følge, uansett hva hans personlige egenskaper måtte være.

Fordi det kan være så mye usikker, dum kontroll, begynner noen av oss å tro at all kontroll er dårlig. Men dette er langt fra sant. Kontroll er nødvendig hvis man skal kunne skape noen som helst orden i forvirringer. Man må være i stand til å kontrollere ting, kroppen sin, tankene sine, i hvert fall i en viss grad, for å gjøre noe som helst.

En forvirring kunne bli kalt en «ukontrollert vilkårlighet». Bare de som kan utøve en viss grad av kontroll over denne vilkårligheten, kan håndtere forvirringer. De som ikke kan utøve kontroll, frembringer faktisk forvirringer.

Forskjellen på god og dårlig kontroll blir da mer åpenbar. Forskjellen på god og dårlig er her en gradsforskjell. En grundig, klar kontroll kan forutsies av andre. Derfor er det god kontroll. En uklar, skjødesløs kontroll kan ikke forutsies. Derfor er det dårlig kontroll. Intensjon har også noe å gjøre med kontroll. Kontroll kan brukes for konstruktive formål eller destruktive formål. Men du vil oppdage at når destruktive formål er intensjonen, blir dårlig kontroll brukt.

Derfor ligger det mye i hele dette emnet om forvirring. Muligens finner du det ganske merkelig at forvirring i seg selv brukes som skyteskive her. Men du vil finne at det er en fremragende fellesnevner for alt vi betrakter som ondt i livet. Og hvis man kan bli herre over forvirringer, vil ens oppmerksomhet bli frigjort til konstruktiv aktivitet. Så lenge man blir forvirret av forvirringer, kan man bare tenke på destruktive ting – det man mest av alt ønsker å gjøre, er å ødelegge forvirringen.

Så la oss da først lære hvordan man ødelegger forvirringer. Og vi oppdager at dette er en ganske enkel sak.

Når alle partikler ser ut til å være i bevegelse, stans én, og se hvordan de andre beveger seg i forhold til den, og du vil da oppdage at det er mindre forvirring til stede. Når du har valgt ut en av dem som et stabilt datum, kan du få andre til å falle på plass. Derfor kan man se på og forstå en krisesituasjon, en maskin, en jobb eller selve livet, og man kan være fri.

La oss ta en kikk på hvordan dette fungerer. Det finnes en mengde ting som kunne påvirke det å skaffe seg, beholde og forbedre en jobb. Man kan håndtere hele dette problemet, som de fleste mennesker ofte gjør, ved å sette inn dette ene datumet i problemet: «Jeg kan skaffe meg og beholde en jobb.» Ved å klamre seg til dette som eneste overbevisning, blir forvirringene og utrygghetene i livet mindre effektive, mindre forvirrende.

Men sett nå at man har gjort dette: Da man var ung, bet man tennene sammen uten å undersøke problemet nærmere, lukket øynene og sa: «Jeg kan skaffe meg og beholde en jobb samme hva som skjer. Derfor skal jeg ikke lenger bekymre meg over de økonomiske sidene ved tilværelsen.» Vel, det var fint.

Senere fikk man sparken uten forvarsel. Man var uten arbeid i ti uker. Man følte seg da mindre trygg, mindre selvsikker, til og med når man fikk en ny jobb. Og la oss si at en eller annen ulykke inntraff og at man var uten jobb igjen. Når man igjen ble arbeidsledig, ble man enda mindre selvsikker, mindre trygg. Hvorfor?

La oss se på den motsatte siden av denne Doktrinen om det stabile datumet. Hvis vi gjør det, lærer vi at stabile data holder forvirringer i sjakk, og at forvirringen dukker opp igjen når det stabile datumet rokkes ved.

La oss se for oss en forvirring som stoppet. Den er fremdeles spredt utover, men den er stoppet. Hva stoppet den? Utvelgelsen av et stabilt datum. La oss si at man hjemme ble fælt plaget av en svigermor. En dag marsjerte man ut etter en krangel, og sa til seg selv, på en innskytelse: «Alle svigermødre er onde.»

Det var en beslutning. Enten det var rett eller galt, var det et stabilt datum utvalgt i en forvirring. Man følte seg bedre med en gang. Nå kunne man begynne å løse eller leve med problemet. Man visste at «Alle svigermødre var onde». Det var ikke sant, men det var et stabilt datum.

Så en dag da man var i vanskeligheter, stilte svigermor lojalt opp og betalte ikke bare husleien, men resten av gjelden også. Med en gang følte man seg veldig forvirret. Denne vennlige handlingen burde ikke være en ting som skapte forvirring. Når alt kom til alt, hadde hun ikke løst problemet? Hvorfor føler man seg da opprørt over det? Fordi det stabile datumet hadde blitt rokket ved. Hele forvirringen fra det tidligere problemet ble satt i gang igjen fordi det ble demonstrert at det stabile datumet var falskt.

Alt du behøver å gjøre for å forvirre noen, er å finne deres stabile data og invalidere dem. Du trenger bare å rokke ved disse få stabile dataene med kritikk eller bevis for å få alle personens forvirringer i gang igjen.

Du skjønner, stabile data behøver ikke å være sanne. De simpelthen velges ut.Når de er blitt valgt, ser man så på andre data i forhold til dem. Slik vil utvelgelsen av ethvert stabilt datum ha en tendens til å tilintetgjøre den forvirringen man retter seg mot. Men hvis det stabile datumet blir rokket ved, invalidert, motbevist, står man der med forvirringen igjen. Alt man behøver å gjøre, er selvfølgelig å velge ut et nytt stabilt datum eller sette det gamle stabile datumet tilbake på plass. Men man vil måtte kjenne Scientologi for å oppnå dette på en knirkefri måte.

La oss si at man ikke har noen frykt når det gjelder nasjonaløkonomien, på grunn av en heroisk politisk skikkelse som prøver å gjøre sitt beste. Denne mannen er det stabile datumet for alle ens forvirringer om nasjonaløkonomi. Derfor er man «ikke bekymret». Men en dag rokker omstendighetene eller hans politiske fiender ved ham som datum. De «beviser» at han egentlig var uærlig. Da blir man enda en gang bekymret over nasjonaløkonomien.

Kanskje valgte du ut en eller annen filosofi fordi taleren virket som en så hyggelig fyr. Deretter beviser en person omhyggelig for deg at taleren faktisk var en tyv eller noe verre. Man valgte filosofien fordi man trengte litt fred fra tankene sine. Invalidering av taleren vil da øyeblikkelig bringe tilbake forvirringen man opprinnelig stod overfor.

All right. Vi så på forvirringen i arbeidslivet da vi var unge, og vi holdt det hele på avstand ved å sammenbittsi: «Jeg kan skaffe meg og beholde en jobb.» Det var det stabile datumet. Vi fikk en jobb. Men vi fikk sparken. Forvirringen i arbeidslivet ble da veldig forvirrende. Hvis man bare har det ene stabile datumet «Jeg kan skaffe meg og beholde en jobb», da kommer man helt sikkert til å gjennomleve noen forvirrende perioder i sitt arbeidsliv. Et langt, langt bedre stabilt datum ville være: «Jeg forstår meg på livet og jobber. Derfor kan jeg skaffe meg jobber, ha dem og forbedre dem.»

Forvirring trenger ikke å være en uunngåelig og konstant del av ens liv på jobben. Ved å bruke doktrinen om det stabile datum, kan man gradvis bringe orden og forståelse til enhver situasjon.

Charles Dickens (1812–1870), populær engelsk forfatter som skrev om det nittende århundrets samfunn og hvis historier ofte beskrev eksentriske personer. Se også «å vente på at noe dukket opp».

strukturen i eller arrangementet av delene av noe.

En anvendt religion som tar for seg studiet av kunnskap. Gjennom anvendelse av dens teknologi kan man skape ønskverdige endringer i livsbetingelsene. Den ble utviklet gjennom en tredjedel av et århundre av L. Ron Hubbard. Uttrykket Scientologi er hentet fra det latinske ordet scio (å vite, i ordets fulleste betydning) og det greske ordet logos (studiet av). Scientologi er videre definert som «studiet og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, universer og annet liv».

å bli konfrontert med noe vil si å stå overfor noe, som en vanskelighet, et problem osv.

å forårsake at noe betraktes som usant eller uviktig; å gjøre mindre verdt.

kjølvann er det synlige sporet (av urolig og opphvirvlet vann) som etterlates av noe, slik som et skip som beveger seg gjennom vann. Derav, en tilstand etterlatt av noen eller noe som har passert; følger som en konsekvens.

på en måte som er fast og bestemt, som når man har «bitt tennene sammen».