OPPGAVE >> 16. Les «Å fullføre tilstandsformler».

Å FULLFØRE TILSTANDSFORMLER

Etikktilstandsformlene flyter fra den ene til den neste, med det første trinnet i én formel rett etter det siste trinnet i den foregående formelen.

Men hva gjør du hvis statistikkgrafen din viser at du har beveget deg opp en tilstand før du engang har hatt sjansen til å gjøre ferdig en formel? Dropper du bare den formelen og begynner på den neste? Svaret er «Nei». Man fullfører formelen man har begynt på.

Her er et eksempel. En ansvarlig leder, som ser over statistikkene sine, ser at de er i krisetilstand. Han sørger umiddelbart for at «Reklamer»-trinnet i Kriseformelen blir påbegynt. Når dette er godt under kontroll, begynner han å «Forandre måten han opererer på». Han får i gang treningsaktiviteter på jobben for noen av sine selgere, og plasserer tre nye personer i en av sine viktigste produksjonsavdelinger.

Men før han har en sjanse til å gjøre hvert av de gjenværende trinnene i kriseformelen, beveger statistikkene seg opp i normal operasjon.

Hva gjør han? Vel, han er nå i en tilstand av Normal ifølge statistikkene. Men Normalformelen ville også få ham til å fullføre Kriseformelen, fordi i Normalformelen dropper du det som ikke er vellykket, og du fremmer det som var vellykket. Det som var vellykket her var Kriseformelen. Derfor kan denne ansvarlige lederen få fortsatt forbedring på grafen ved å fullføre kriseformelen, siden handlingene i kriseformelen er hva som fikk ham så raskt til normal. Så han ville fremme dem til de var helt fullførte. Dette betyr ikke at han fortsatt er i en Krisetilstand – statistikkene stiger nå, og tilstanden er Normal. Det er en litt merkelig sak.

Som et annet eksempel, la oss anta at noen gjør en Fareformel for en underordnet. Personen går gjennom prosedyren trinn for trinn, skriver ned overtene og withholdene sine og enhver kjent ute-etikksituasjon og begynner å anvende Fareformelen for førstedynamikken. Men før han fullfører formelen, stiger statistikkene hans. Det ville virkelig være farlig for denne personen ikke å fullføre Fareformelen (f.eks. å få gjort «Omorganiser livet ditt»- og «Formuler og anta fast policy»-trinnene i Fareformelen).

At ens statistikker stiger før man fullfører en formel, betyr ikke at man ikke kan gå inn i den høyere tilstanden ens statistikker nå viser. Det ville imidlertid være en alvorlig feil ikke å fullføre de ugjorte trinnene i en tidligere formel. Som i eksemplene ovenfor, må man altså fullføre den tidligere formelen, deretter fullføre den neste formelen og fortsette videre som ens graf tilsier.

Å fullføre en formel er livsviktig. Man navngir ikke bare en formel. Man får den fullført.