OPPGAVE >> 34. Les artikkelen «Kommunikasjon er liv».

KOMMUNIKASJON ER LIV

Ens evne til å kommunisere kan bety forskjellen mellom suksess eller fiasko i alle sider av livet. Du vil legge merke til at de menneskene du kjenner som klarer seg bra i det de driver med, generelt har en god evne til å kommunisere. De som ikke er det, har det ikke.

Kommunikasjon er ikke bare en måte å klare seg på i livet, det er livets kjerne. Det er med tusener av prosent den overordnede faktoren når det gjelder å forstå livet og å leve det på en vellykket måte.

Vi viser uvilkårlig stor respekt for store kunstnere, malere eller musikere, og hele samfunnet ser på dem som ikke helt vanlige vesener. Og det er de ikke. Men forståelse og dyktig bruk av kommunikasjon er ikke bare for kunstneren, den er for enhver.

Når man undersøker hele emnet kommunikasjon, vil man når man ser grundig etter, sannsynligvis oppdage at det er veldig få mennesker rundt en som virkelig kommuniserer, men at det er mange mennesker som tror at de kommuniserer når de ikke gjør det.

Noen ganger ser det tilsynelatende ut som om det er bedre å la være kommunisere enn å kommunisere, men dette er faktisk aldri tilfelle. Kommunikasjon er løsningen på ethvert menneskelig problem. En forståelse av kommunikasjon i seg selv var ikke tilgjengelig før Scientologi.

Et grundig kjennskap til kommunikasjonsformelen og en forståelse av hvordan man kan oppdage og rette på enhver vanskelighet ved anvendelsen av den, er livsviktige verktøy for et fremgangsrikt liv. Kunnskapen og drillene i dette kapittelet vil starte en på veien til fremgang. Ferdigheter på profesjonelt nivå oppnår du i Scientologikirkene på Hubbard profesjonelle TR-kurs. Der er ekspertmessig kursledelse og fullstendige data om emnet tilgjengelig for dem som ønsker å perfeksjonere sine evner til å kommunisere.

Kommunikasjon er liv.

Uten den er vi døde for alt.

Vi er levende i den grad vi kan kommunisere.

som ser ut til å være på en bestemt måte selv om det ikke nødvendigvis er slik.