OPDRACHT >> 34. Lees het artikel “Succesvol Feitenonderzoek”.

SUCCESVOL FEITENONDERZOEK

Het vinden en te werk gaan op grond van de correcte Waaroms. Men kan begrijpen wat een echt Waarom is als men zich het volgende realiseert:

EEN ECHT WAAROM OPENT DE DEUR TOT EEN AANPAK. 

Als men een Waarom opschrijft, moet men er zich het volgende over afvragen: “Opent dit de deur tot een aanpak?” 

Als het dat niet doet, dan is het een verkeerd Waarom. 

Als je een correct Waarom te pakken hebt, wordt de aanpak eenvoudig. Hoe meer men zijn hersenen moet pijnigen voor een helder idee om de zaak aan te pakken, hoe groter de kans dat men een verkeerd Waarom te pakken heeft. 

Dus als je niet een beetje verrast bent en de aanpak niet meteen in het oog springt, dan HEEFT HET WAAROM DE DEUR NIET GEOPEND en is het waarschijnlijk verkeerd. 

Een juist Waarom opent de deur tot verbetering, omdat het iemand in staat stelt een aanpak uit te werken waarmee hij, indien het op de juiste manier wordt uitgevoerd, de ideale situatie die hem voor ogen stond, zal verwezenlijken. Feitenonderzoek kan op allerlei situaties worden toegepast, goede of slechte, ingewikkelde of eenvoudige, het kan veel van de problemen van het leven uit de weg ruimen en werkelijke oplossingen mogelijk maken.