OPDRACHT >> 32. Lees: “Een Feitenonderzoek doen”

EEN FEITENONDERZOEK DOEN

Wanneer men begint met het toepassen van het analyseren van gegevens, is men vaak nog aan het proberen de informatie over het analyseren van gegevens te begrijpen in plaats van de punten die “uit” zijn te begrijpen in de gegevens die men analyseert. De remedie is gewoon zijn vertrouwdheid met de informatie uit deze cursus te vergroten.  

Voorts realiseert iemand zich misschien niet hoe gemakkelijk hij zich de kennis van de ideale situatie eigen kan maken. Een punt dat “uit” is, is eenvoudigweg een onlogische afwijking van de ideale situatie. Door het vergelijken van de bestaande situatie met de ideale situatie kan iemand de punten die “uit” zijn gemakkelijk opmerken. 

Om de ideale situatie te kennen hoeft iemand slechts de juiste producten ervoor op een rijtje te zetten. Als die niet worden geproduceerd, is er iets wat afwijkt. Iemand kan dan de verschillende soorten punten die “uit” zijn vinden en vervolgens een WAAROM lokaliseren en het op die manier mogelijk maken de zaak aan te pakken. Door de aanpak ervan probeer je er bovendien gewoonweg voor te zorgen dat de afdeling zijn producten de deur uit krijgt. 

Als je niet op deze manier te werk gaat (van product terug naar hoe de zaak is georganiseerd), valt er niet veel te analyseren. Je komt enkel maar met fouten op de proppen. 

Een bestaande situatie is net zo goed als dat ze haar producten de deur uit krijgt, niet of de zaak goed in de verf zit of netjes is gestoffeerd, of hoe goed hij door acties van public relations wordt ondersteund. 

Dus voor elk gebeuren, of het nu gaat om het produceren van goederen, het voeren van een oorlog of het zijn van een gastvrouw bij een party, bestaan er producten.

Mensen die een zinloos leven leiden, zijn erg ongelukkig. Zelfs de slampamper en de dilettant zijn alleen maar gelukkig als ze een product hebben! 

Er is geen situatie of werkomgeving of ze hebben wel een product. 

Standaardactie

Een beginneling kan een beetje aanrommelen en behoorlijk van de wijs raken als hij niet het exacte patroon volgt:

1. Zet exact op een rijtje wat de (persoon, eenheid, activiteit) zou moeten produceren.

2. Maak een overzicht van de ideale situatie.

3. Doe een feitenonderzoek over de bestaande situatie.

4. Volg het spoor van punten die “uit” zijn van de ideale naar de bestaande.

5. Lokaliseer het werkelijke WAAROM dat zal zorgen dat de bestaande situatie zich in de richting van de ideale situatie begeeft.

6. Ga na welke ressources er bestaan.

7. Zorg dat je een duidelijk idee krijgt over hoe je de situatie aan kunt pakken.

8. Pak de situatie aan of doe een aanbeveling over de aanpak ervan zodat de zaak definitief is afgehandeld.

Dit is een honderd procent betrouwbare benadering.  

Als je in een locatie alleen maar fouten opmerkt, zonder een product of ideale situatie waarmee je de bestaande situatie kunt vergelijken, ben je niet bezig met het analyseren van gegevens en zullen omstandigheden erg hard achteruitgaan omdat men verkeerde Waaroms aan het vinden is. 

Denken

Je moet in staat zijn met punten die “uit” zijn te denken. Een grove manier om dit te zeggen is: “Leer te denken als een kluns”. Je zou er aan toe kunnen voegen: “zonder afstand te doen van het vermogen om te denken als een genie”. 

Als je punten die “uit” zijn totaal niet kunt verdragen of onder ogen kunt zien, kun je ze ook niet zien.

Een gek kan geen pluspunten verdragen en hij ziet ze ook niet. 

Het kan echter zo zijn, dat er een heleboel pluspunten aanwezig zijn zonder dat er productie plaatsvindt. Op die manier kun je iemand vertellen hoe geweldig het allemaal is, terwijl de zaak op de rand van de afgrond balanceert. 

Iemand die ter plekke naar de mensen luistert en hun WAAROMS accepteert, loopt een groot risico. Als dit werkelijk de Waaroms waren, dan zouden de zaken er beter voor staan.

Een manier die veel betrouwbaarder is, is om het alleen maar te hebben over het erachter komen wat het product is en over het doen van feitenonderzoek.  

Je moet de bestaande situatie observeren door middel van gegevens of door middel van anderen die de zaak observeren of door directe observatie. 

Je moet er vaak naar raden wat het WAAROM zou kunnen zijn. Dat is waardoor de uitdrukking: “Leer te denken als een kluns” in het leven is geroepen. Het WAAROM zal worden gevonden aan het eind van een reeks punten die “uit” zijn. Elk punt dat “uit” is, is wanneer het wordt vergeleken met de ideale situatie, een aberratie. De grootst mogelijke onzin, die vervolgens al het andere verklaart en die de deur opent tot vooruitgang in de richting van de ideale situatie, is het WAAROM. 

Je moet ook als een genie leren denken; met pluspunten. 

Grijp terug naar een periode waarin de productie op haar hoogtepunt was (nu of in het verleden). Vergelijk die met de bestaande situatie die daar net aan vooraf ging. 

Vind nu de pluspunten die eraan waren toegevoegd. Als je deze nagaat, beland je bij het WAAROM, het belangrijkste pluspunt, dat de deur opende naar de verbetering. 

Maar nog maar eens gezegd, je neemt de beschikbare ressources en je moet een duidelijk idee krijgen. 

Dus het is dezelfde serie stappen als hierboven, maar dan met pluspunten. 

iemand die louter als tijdverdrijf belang stelt in een kunst of wetenschap zonder er serieuze studie van te maken.