OPGAVE >> 14. Læs ”Objektive processer”.

OBJEKTIVE PROCESSER

Ud over den ernæringsmæssige håndtering benyttes Objektive Processer i stofafvænningen.

Da stoffer og medikamenter har en tendens til at skubbe personen ind i fortidige oplevelser og fiksere hans opmærksomhed i disse øjeblikke, vil processer, der vender mere af hans opmærksomhed udad, hjælpe med til at frigøre ham fra fortiden.

Der er mange objektive processer i Scientologi, der opnår dette mål.

Objektive processer hjælper en person med at komme op i nutiden og blive mere opmærksom på sine omgivelser og andre mennesker og mindre opmærksom på tidligere problemer. Jo mere en person er i stand til at se nutiden i øjnene og ikke være låst fast i fortiden, jo mere kan han nyde livet. Han kommunikerer bedre med sine omgivelser, som de er, og ikke som de var engang. Dette er værdifuldt at opnå for enhver. Men for en, der har haft et kraftigt stof- eller medikamentmisbrug og har lidt under de pinefulde følgevirkninger, kan det være en åbenbaring.

Her bliver fem objektive processer beskrevet.

Det er bedst at udføre disse processer på et fredeligt sted, uden forstyrrelser og afbrydelser, og med tilstrækkelig tid til at udføre processerne, indtil den person, der bliver hjulpet, har gode indikatorer og har fået en cognition. Indikatorer er tilstande eller omstændigheder, der opstår i løbet af en proces, som viser, om det går godt eller dårligt. For eksempel har en person, der ser mere opvakt og munter ud, gode indikatorer. En cognition er en ny erkendelse om livet. Det er en ”Der kan man bare se”-udtalelse; noget en person pludselig forstår eller føler.

Disse processer bliver givet til personen i tillæg i stofbomben og cal-mag. Når de bliver givet adskillige gange om dagen, er de en meget effektiv hjælp til at få personen igennem afvænningsforløbet, som almindeligvis tager omkring en uge eller mindre. For eksempel kunne man give en person en af disse processer om morgenen, og nogle timer senere kunne han få en til. En person, der er i gang med afvænning, sover ofte betydeligt mere end normalt, især i begyndelsen af sådan et program. Derfor ville man ikke gå for hårdt til værks. Det skulle være tilstrækkeligt at give to eller tre af disse objektive processer om dagen for at nå et resultat.

Opmærksomheden hos en person, der er i gang med stofafvænning, kan være meget fikseret på kroppen, og tidligere hændelser kan blive restimuleret kraftigt.
Lette objektive processer kan vende personens opmærksomhed udad og i høj grad lindre ethvert ubehag. Tidligere hændelser forsvinder fra nutiden og påvirker ikke længere personen.

 


 

”Bemærk den eller det”

Denne proces retter en persons opmærksomhed væk fra hans krop og ud mod omgivelserne. Proceduren er som følger:

1. Fortæl personen, at du vil auditere ham, og forklar fremgangsmåden i korte træk.

2. Kommandoen, der bruges, er:

”Bemærk den _______________ (indikeret genstand).”

Forvis dig om, at han forstår det.

3. Udpeg en tydelig genstand ved at pege på den. Sig til personen: ”Bemærk den eller det ______________ (genstand).”

4. Anerkend personen, når han har gjort det ved at sige: ”Tak”, ”o.k.” eller ”godt” osv.

5. Fortsæt med at give kommandoen, mens du retter personens opmærksomhed mod forskellige genstande i omgivelserne. Sørg for at anerkende personen hver gang, han har udført kommandoen.

Sig for eksempel:

”Bemærk den stol.”

”Tak.”

”Bemærk det vindue.”

”All right.”

”Bemærk det gulv.”

”Meget godt.”

Og så videre.

6. Fortsæt processen indtil personen har gode indikatorer og har fået en cognition.

Du kan afslutte processen på dette tidspunkt. Sig til personen: ”Slut på processen.”

”Bemærk den eller det”

 


 

En Havingness-proces

Havingness er følelsen af, at man ejer eller er i besiddelse af noget. Det kan også beskrives som idéen om at være i stand til at række ud, eller ikke at blive forhindret i at række ud. Denne proces vender en persons opmærksomhed mod omgivelserne, så han kan have dem. Proceduren er som følger:

1. Fortæl personen, at du vil auditere ham, og forklar fremgangsmåden i korte træk.

2. Kommandoen, der bruges, er:

”Se dig omkring her, og find noget du kunne have.”

Forvis dig om, at han forstår det.

3. Giv kommandoen: ”Se dig omkring her og find noget, du kunne have.”

4. Anerkend personen, når han har gjort det ved at sige: ”Tak”, ”o.k.” eller ”godt” osv.

5. Fortsæt med at give kommandoen. Sørg for at anerkende personen hver gang, han har udført kommandoen.

Sig for eksempel:

”Se dig omkring her, og find noget, du kunne have.”

”Tak.”

”Se dig omkring her, og find noget, du kunne have.”

”Godt.”

”Se dig omkring her, og find noget, du kunne have.”

”All right.”

”Se dig omkring her, og find noget, du kunne have.”

”Meget godt.”

Og så videre.

6. Fortsæt processen indtil personen har gode indikatorer og har fået en cognition. Du afslutter processen på dette tidspunkt. Sig til personen: ”Slut på processen.”

 

En havingness-proces

 


 

”Rør den eller det”

Denne proces udføres, mens begge personer går omkring. Hvis personen, der bliver hjulpet, ikke er i stand til at gå, kan de begge sidde ved et bord, hvorpå et antal genstande er spredt ud. Fremgangsmåden er som følger:

1. Fortæl personen, at du vil auditere ham, og forklar fremgangsmåden i korte træk.

2. Kommandoen, der bruges, er:

”Rør ved den _______________ (indikerede genstand).”

Vælg forskellige genstande i værelset, som personen skal røre ved.

Forvis dig om, at personen forstår kommandoen.

3. Giv kommandoen: ”Rør den eller det ______________ (udpeget genstand).”

4. Anerkend personen, når han har gjort det.

5. Fortsæt med at give kommandoen. Sørg for at anerkende personen hver gang, han har udført kommandoen.

Sig for eksempel:

”Rør det bord.”

”Tak.”

”Rør den stol.”

”Godt.”

Og så videre.

6. Fortsæt processen indtil personen har gode indikatorer og har fået en cognition. Du afslutter processen på dette tidspunkt. Sig til personen: ”Slut på processen”.

 

”Rør den eller det”

 


 

Rør og giv slip på genstande i lokalet

Dette er en vældig god teknik, der forøger personens realitet på genstandene i lokalet. Proceduren er som følger:

1. Fortæl personen, at du vil auditere ham, og forklar fremgangsmåden i korte træk.

2. Kommandoerne, der bruges, er:

a. ”Hvad er virkelig virkeligt for dig i dette lokale?”

b. ”Gå over og rør det.”

c. ”Giv nu slip på det.”

Forvis dig om, at han forstår dem.

3. Giv kommandoen: ”Hvad er virkelig virkeligt for dig i dette lokale?”

4. Anerkend personen, når han har svaret.

5. Giv så den næste kommando: ”Gå over og rør ved den eller det.”

6. Anerkend personen, når han har gjort det.

7. Giv så den næste kommando: ”Giv nu slip på den eller det.”

8. Anerkend personen, når han har gjort det.

9. Fortsæt med at give kommandoer i denne rækkefølge: a, b, c, a, b, c osv. Sørg for at anerkende personen hver gang, han har udført kommandoen.

Sig for eksempel:

”Hvad er virkelig virkeligt for dig i dette lokale?”

”Tak.”

”Gå over og rør det.”

”Godt.”

”Giv nu slip på det.”

”All right.”

”Hvad er virkelig virkeligt for dig i dette lokale?”

”Meget godt.”

Og så videre.

10. Fortsæt processen indtil personen har gode indikatorer og har fået en cognition. Du afslutter processen på dette tidspunkt. Sig til personen: ”Slut på processen.”

 

Rør og giv slip på genstande i lokalet

 


 

”Bliv nysgerrig om den”

Dette er en grundlæggende objektiv proces, og den er meget simpel. Fremgangsmåden er som følger:

1. Fortæl personen, at du vil auditere ham, og forklar fremgangsmåden i korte træk.

2. Kommandoen, der bruges, er:

”Bliv nysgerrig om den (eller det).”

Forvis dig om, at han forstår det.

3. Udpeg en genstand i lokalet ved at pege på den og sig: ”Bliv nysgerrig om den.”

Du kalder ikke tingen ved navn, du peger den bare ud. Lad være med at sige: ”Bliv nysgerrig om den stol.”

4. Anerkend personen, når han har gjort det, ved at sige: ”Tak”, ”o.k.” eller ”godt” osv.

5. Fortsæt proceduren med at give kommandoen. Sørg for at anerkende personen hver gang, han har udført kommandoen.

Sig for eksempel:

”Bliv nysgerrig om den.” (Udpeg en genstand).

”Tak.”

”Bliv nysgerrig om den.” (Udpeg en genstand).

”Godt.”

”Bliv nysgerrig om den.” (Udpeg en genstand).

”All right.”

”Bliv nysgerrig om den.” (Udpeg en genstand).

”Meget godt.”

Og så videre.

6. Fortsæt processen indtil personen har gode indikatorer og har fået en cognition. Du afslutter processen på dette tidspunkt. Sig til personen: ”Slut på processen”.

 

”Bliv nysgerrig om den”

 

den tid, som er nu, og som bliver datid, næsten så snart den er blevet observeret. Det er et udtryk, som anvendes løseligt til at betegne de nuværende omgivelser.

det, som ser ud til at være. Realitet er grundlæggende set enighed; graden af enighed opnået mellem mennesker. Det, vi er enige om er virkeligt, er virkeligt.

en ny forståelse af livet. Det er en ”Der kan man bare se”-udtalelse; noget en person pludselig forstår eller føler.