OPPGAVE >> 7. Les «Måter å minske trusselen på».

MÅTER Å MINSKE TRUSSELEN PÅ

Folk søker etter mindre truende omgivelser eller i det minste en måte så man lettere kan holde ut de omgivelsene man lever i. 

Ideen om farlige omgivelser vil være forståelig for en person samme hvor unyansert den presenteres for vedkommende. Bare den ideen at han anser omgivelsene for å være farlige og overveldende, og at han ikke helt vet hvor den faren og overveldelsen kommer fra, er et enormt stykke visdom. 

Han trekker seg tilbake fra et svært truende miljø som kan overvelde ham hvert øyeblikk, ute av stand til å utvikle seg videre i retning av større utholdenhet, eller evne til å håndtere det truende miljøet – dette er livet hans. 

Et menneskes nivå av helse og mental sunnhet, dets aktivitets- og ambisjonsnivå, alt dette er styrt av personens begrep om hvor farlige omgivelsene er.

Det finnes virkelige områder med fare i omgivelsene, men det finnes også områder som fås til å virke farligere enn de i virkeligheten er.

Hvis en får en person til å gå og se nøye på disse områdene i omgivelsene sine, kan han derfor selv observere at omgivelsene ikke er så farlige som det man gjør dem til. Og med økt sikkerhet når det gjelder sin evne til å håndtere i det minste disse delene av omgivelsene sine, vil også hans helse, velvære, mentale sunnhet og aktivitetsnivå øke.

Et antall enkle prosedyrer kan hjelpe en person til å øke sitt herredømme over omgivelsene. Hovedspørsmålet i alle disse teknikkene er: «Hvilken del av omgivelsene er ikke truende?» Hvis man kan få ham til å differensiere og finne ut at det er noen deler av omgivelsene som ikke er truende, vil han gjøre et betydelig fremskritt.

Hva forventer individet på dette nivået? Det kan være så enkelt som ikke å bli så skremt når dørklokka ringer. Dette høres ut som et lite fremskritt. Ikke desto mindre ville det være ganske virkelig for ham. 

Han ønsker kanskje bare å få det til slik at han ikke har den plagsomme følelsen når han våkner om morgenen, om at det kommer til å skje noe forferdelig hvis han står opp av sengen. Han forventer kanskje ikke en gang at følelsen skal bli helt borte, men at den i hvert fall skal bli mindre. 

Dette ville være et virkelig utbytte for ham, og han ville være svært glad for det. Det morsomme er at det utbyttet som han faktisk kommer til å oppleve, i de fleste tilfellene langt vil overgå hans forventninger. 

Her er prosedyrene du kan bruke for å oppnå dette:

1. Finn noe som ikke er en trussel

Når en person blir for opprørt eller forvirret, kan man få ham til å se seg rundt i omgivelsene sine, og finne noe som ikke er en trussel mot ham. Fortsett med dette inntil personen er svært fornøyd eller lettet, og har en erkjennelse om seg selv, omgivelsene eller livet generelt.

En person kan også anvende teknikken direkte på seg selv. For eksempel kan en person være på sitt kontor og være svært bekymret over noe. Han kan sitte ved skrivebordet sitt, og papirene hoper seg opp. Alt synes å være i et veldig kaos, og han føler seg fullstendig overveldet. Personen selv bør være i stand til å se på papirene på skrivebordet sitt (kilden til trusselen), og finne noe ved dem som ikke er en trussel. En slik oppdagelse vil veie opp for trusselen. 

2. La være å lese avisen 

Dette er veldig enkelt. Si til personen: «La være å lese aviser i to uker, og se om du føler deg bedre.» 

Hvis han ikke leser aviser på to uker, vil han selvsagt føle seg bedre. 

Si så til ham: «Nå leser du aviser i en uke, og på slutten av uken vil du finne ut at du føler deg verre. Så bestemmer du deg for hvorvidt du behøver å ha noen oppmerksomhet på aviser eller ei.» 

Du kan foreslå dette til personen som et enkelt eksperiment. Det er ikke engang et kostbart eksperiment. Faktisk er det billigere å la være å kjøpe aviser enn å kjøpe dem.

Dette er en enkel handling, men en svært effektiv handling, som i betydelig grad kan endre en persons syn på livet. 

3. Gå en tur

En annen måte å få en person til å se på omgivelsene og oppdage at de ikke er så truende på, er en teknikk kalt: «Gå en tur». Hvis en person føler seg dårlig så få ham til å gå en tur og se på ting mens han går.

Her prøver man bare å få personen til å undersøke omgivelsene og finne ut at det er lite grann mer trygghet i dem. Man vil bare at personen observerer, og finner ut om omgivelsene er så truende som de later til å være. 

«Å gå en tur og se på ting» er det enkleste rådet du kunne gi noen, og det vil nesten garantert gi et resultat hvis personen vil gjøre det. Det er meget effektivt. 

4. Finn noe som ikke er fiendtlig mot deg 

Det finnes mennesker som føler det som om alle i omgivelsene er fiendtlige overfor dem. 

For en slik person er det en annen teknikk som vil redusere frykten hans. 

Man kunne stille et hvilket som helst av mange forskjellige spørsmål, avhengig av situasjonen. Eksempler på disse er: 

«Finn noe som folk sier eller gjør her omkring som ikke er fiendtlig mot deg.

Er det en person i firmaet som ikke er aktivt fiendtlig mot deg?

Er noe blitt sagt i dag som ikke var direkte og umiddelbart fiendtlig mot deg?»

Still personen et av de ovenstående spørsmålene (eller et lignende spørsmål, formulert så det passer bedre til personens situasjon). Spør ham for eksempel: «Finnes det en person i firmaet som ikke er aktivt fiendtlig mot deg?» 

Fortsett med dette til personen føler seg bedre, er gladere, og har fått en erkjennelse om seg selv, omgivelsene eller livet generelt. 

5. Håndtere et tap 

Et kjærlighetsforhold som er over, kan resultere i at personen er i en sinnstilstand hvor alt i omgivelsene påminner om tapet.
Men en person kan bli hjulpet til å komme over dette. Hvis man kan finne noe i omgivelsene som ikke påminner om den tapte kjærligheten ...
... kan personens oppmerksomhet frigjøres, noe som gjør det mulig for personen å føle seg bedre.

En fyr som nettopp har mistet kjæresten sin, eller en kvinne som har mistet mannen sin, føler den forferdelige tristheten og tapet smitte over på alle ting. Faktisk vil alt i omgivelsene «tale» til vedkommende om den tapte kjærligheten. I en periode vil det være umulig for ham eller henne å se seg omkring uten å bli minnet om denne personen. 

Når ens konsentrasjon har vært veldig sterkt rettet mot en person, kreves det noen ganger en nesten heroisk innsats for ikke å assosiere alt med den personen. Knepet er å finne noe som ikke minner om personen som hun eller han har mistet. Man må kanskje lete lenge for å finne noe. 

Dette er måten å komme seg igjen på etter en kjærlighetsaffære. Situasjonen er faktisk ganske enkel: Personen har identifisert alt i omgivelsene med sin uro. Ved å styre personens oppmerksomhet mot ting i omgivelsene som ikke har noen slik forbindelse, og få ham til å finne ting som ikke aktivt er en påminnelse for ham, oppnår man en differensiering hvor det tidligere var identifisering. Og hvor det finnes differensiering, kan intelligens og dømmekraft gjenvinnes. 

Gjør det følgende: 

Si til personen at du vil hjelpe ham. Si til ham eller henne: «Finn noe som ikke minner deg om ________ (navnet på personen som han/hun har mistet).» 

Gjenta kommandoen, og få personen til å finne noe annet som ikke minner ham eller henne om personen, inntil han eller hun får en erkjennelse og føler seg bedre angående situasjonen. 

Denne enkle prosedyren kan hjelpe personen til å komme seg etter sin tapte kjærlighet, og begynne å leve igjen. 

6. Planlegge livet sitt

Ved å få en person til å planlegge et liv hvor han/hun kan leve rolig og uten å bli truet, blir vedkommendes liv mindre truende. 

La oss f.eks. ta den stakkars fyren som befinner seg i den perfekte tredemølle. Han må passe jobben sin, selv om den er dårlig betalt, og det ikke finnes noen muligheter for forfremmelse, for dersom han mister den, tror han at han ikke klarer å skaffe seg en ny jobb, eller at han ikke vil være i stand til å overleve. Denne fyren er i en klemme han selv har satt seg i, og han opplever at omgivelsene er svært fiendtlige. 

Få ham til å planlegge et liv som ikke ville være så truende, uansett hvor fantasifull eller tilsynelatende uoppnåelig planen hans er, og han vil kunne gå på jobben og arbeide videre, mye mer fornøyd og med en mye roligere følelse.

7. Slutte med ting som opprører en

Det finnes en annen handling som rett og slett består i å få personen til å slutte å gjøre ting eller omgås folk som opprører ham.

Man kunne si: «Slutt med noen av de tingene i livet som gjør deg opprørt.»

«Hvem gjør deg opprørt? Ok, la være å snakke med dem i en periode.» 

«Hvilke aktiviteter får deg til å føle deg verre? Vel, ikke gjør dem på en stund.»

«Hvilke ting i omgivelsene er ikke virkelig en trussel for deg? Ok, har du funnet noen av disse? Fint. Omgås med dem. Gi dem mer oppmerksomhet.»

Dette vil gagne personen mer enn man skulle tro.

den handlingen å betrakte eller behandle en ting som identisk (nøyaktig den samme) med en annen. Det er den manglende evnen til å se forskjell.

den handlingen å bemerke og finne forskjellen mellom to eller flere ting.

et løpende bånd eller en rekke trinn som holdes i bevegelse av mennesker eller dyr, som går på det og som brukes til å gi kraft til en maskin, som for eksempel til å male korn eller pumpe vann opp fra en brønn; overført, enhver monoton, tilsynelatende endeløs, rutine hvor det er lite eller ingen tilfredsstillende fremgang.