OPLOSSINGEN VOOR EEN GEVAARLIJKE OMGEVING

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
communicatie:

een uitwisseling van ideeën tussen twee mensen door ruimte heen.

confronteren:

onder ogen zien zonder terug te deinzen of te ontwijken. Het vermogen om te confronteren is in wezen het vermogen om er op je gemak te zijn en waar te nemen.

Greenwich Village:

een woonwijk van Manhattan (het economische centrum van de stad New York), dat bewoond en veelvuldig bezocht wordt door artiesten, schrijvers en studenten.

ivoren toren:

een toevluchtsoord dat afgezonderd en ver van de werkelijkheid van de wereld ligt; een of andere plek die afgezonderd is van het alledaagse leven.

subsidies:

geldmiddelen binnen een begroting die voor een bepaald doel ter beschikking worden gesteld, in het bijzonder binnen een regeringsbegroting.

Terre Haute:

een stad in west Indiana, een staat in de V.S., grenzend aan Illinois.

Toynbee:

Arnold Joseph Toynbee (1889–1975), Brits historicus en leermeester, die bekendstaat vanwege zijn twaalfdelige Study of History die tussen 1934 en 1961 werd geschreven. Toynbee bestudeerde de groei, de ontwikkeling en het verval van beschavingen en kwam tot de conclusie dat een beschaving met succes de toekomst ingaat, zolang deze met succes reageert op uitdagingen, zowel afkomstig van de mens als van de omgeving. Hij ondervond veel kritiek van professionele geschiedkundigen ten aanzien van de juistheid van zijn argumentatie en zijn neiging om te veralgemeniseren.