FELADAT >> 10. Olvassa el „Az ARK-háromszög” című részt.

AZ ARK-HÁROMSZÖG

Az ARK-háromszög minden egyes csúcsa a másik kettőtől függ, és minden két csúcsa függ a harmadiktól. Nem lehet csökkenteni az egyiket anélkül, hogy a másik kettőt is ne csökkentenénk, és nem lehet egyet anélkül helyreállítani, hogy a másik kettőt helyre ne állítanánk. A dolog jó oldala az, hogy a háromszög bármely csúcsa helyreállítható a háromszög bármely másik csúcsának helyreállítása által.

Affinitás, realitás és kommunikáció alkotják az ARK-háromszöget, aminek minden egyes pontja a másik kettőtől függ. Ezek a megértés összetevői.

A háromszögön belüli kölcsönhatás rögtön láthatóvá válik, ahogy valaki felteszi a kérdést: „Próbált ön valaha is dühös emberrel beszélni?” Nagyfokú vonzódás és valamilyen egyetértési alap nélkül nincs kommunikáció. Kommunikáció és az érzelmi reakció valamilyen alapja nélkül nem létezhet realitás. Némi egyetértési alap és kommunikáció nélkül nem létezhet affinitás. Ezért nevezzük ezt a három dolgot háromszögnek. Ha nincs meg a háromszög két csúcsa, akkor nem létezhet a harmadik csúcs. A háromszög bármelyik csúcsát szeretnénk is elérni, számításba kell vennünk a másik kettőt is.

A háromszög nem egyenlő oldalú. Az affinitás és a realitás sokkal-sokkal kevésbé fontos, mint a kommunikáció. Talán azt mondhatnánk, hogy a háromszög a kommunikációval kezdődik, amely affinitást és realitást hoz létre.

Mivel a létezés e három megnyilvánulásának mindegyike függ a másik kettőtől, bármi, ami hatással van ezek közül az egyikre, hasonló módon hatással lesz a másik kettőre. Nagyon nehéz elszenvedni az affinitás visszájára fordulását anélkül, hogy egyúttal el ne szenvednénk a kommunikáció meghiúsulását is, és anélkül, hogy emiatt ne szenvedne csorbát a realitás is. 

Gondolja csak el egy szerelmespár veszekedését: Egyikük valamilyen módon affinitást mutat a másik felé. Ezt az affinitást vagy nem viszonozzák, vagy nem nyugtázzák. Az első szerelmes sértve érzi magát, és kezdi megszakítani a kommunikációt. A második – ezzel a kommunikációmegszakítással szemben értetlenül – ugyancsak sértve érzi magát, és ezt a kommunikációs törést még jobban elmélyíti. A köztük fennálló egyetértés területe vitathatatlanul csökken, és kapcsolatuk realitása elindul a lejtőn. Mivel többé már nem értenek egyet a realitást illetően, a köztük lévő affinitásnak kisebb az eshetősége, és folytatódik a lefelé menő spirál.

E spirál visszafordításának három módja van. Az egyik az egyén szükségességi szintjének emelése által történik. A másik egy valamilyen külső erő beavatkozása által, amely a két szerelmest rákényszeríti, hogy egyetértsenek vagy kommunikáljanak. A harmadik pedig Szcientológia processzing által történik.

A Szcientológia processzing precíz, teljesen rendszerezett tevékenység, pontos eljárásmódokkal. Ez a személyi tanácsadásnak egy nagyon egyedülálló formája, amely segít az egyénnek ránézni saját létezésére, és javítja az illető képességét az azzal való konfrontálásra, hogy mi ő, és hol van.

Meglehet, hogy a személy ARK-ja csökkent…

…de gyorsan emelhető egy olyan valakitől jövő kommunikációval, akivel nagy az ARK-ja.

Hacsak a spirál visszafordításának e három módja közül az egyiket fel nem használjuk, végül a kapcsolat minden realitása (valósága), amely e szerelmespár között kialakult, eltűnik, és mindkettőjük teljes realitása, teljes kommunikációs képessége és teljes affinitásképessége kárt szenved.

Szerencsére a spirál mindkét irányban működik. Bármi, ami emeli az affinitás szintjét, fokozza a kommunikációs képességet, és hozzátesz a realitás érzékeléséhez is.

A szerelem jó példa a kommunikációs képesség növekedésére, és a megnövekedett realitásérzékre, amelyet az affinitás hirtelen növekedése idézett elő. Ha már megesett önnel, akkor emlékszik a levegő csodálatos illatára, a jó, szilárd talaj iránti vonzódás érzésére, arra, hogy a csillagok is fényesebbnek tűntek, és arra a hirtelen új képességre, ahogy ki tudta fejezni magát.

Ha volt valaha egyedül, és benne volt a zsugorodó spirálban, de aztán megcsörrent a telefon, és beleszólt egy barát, akkor tapasztalhatta egy lefelé menő spirál megtorpanását a kommunikáció fokozódásának hatására. Ez különösen akkor igaz, ha az a barát történetesen olyan valaki, akivel könnyű elbeszélgetnie, és aki úgy tűnik, megérti a kommunikációt, amit ön megpróbál átadni neki. Egy ilyen tapasztalat után valószínűleg azon veszi észre magát, hogy jóval több az érdeklődése az önt körülvevő dolgok (realitás) iránt, és hogy megnőtt önben az affinitás érzése.

Egy csapatszállító hajó lassan közeledett a Golden Gate híd felé, fedélzete telve volt katonákkal, akik több hónapon át a tengerentúlon voltak. Amint a hajó lassan megközelítette a hidat, a fedélzeten mindannyian egymás után teljesen elcsöndesedtek, míg végül már senki sem beszélt. Hirtelen mintha előre megbeszélt jelre történt volna, amint a hajó orra a híd alá ért, a rajta álló emberek hatalmas éljenzésben törtek ki, ami a hajó teljes hosszára átterjedt, ahogy az a híd alá futott. Egyszerre mindenki lázas beszélgetésben volt mindenkivel. Emberek, akik jóformán nem is ismerték egymást, testvérként veregették egymást hátba. Amerika visszaadott valamennyi realitást ezeknek az embereknek a számára, mire a kommunikáció és az affinitás hirtelen megnőtt. Gyorsan!

Az affinitás, a realitás és a kommunikáció részei a mindennapi életnek – a gyerekek iskolába járásától a családi viszonyokon keresztül egészen a nemzet kormányzásáig. A létezésükkel, valamint az alkalmazásukkal kapcsolatos tájékozatlanság viszont ugyanennyire széles körű; máskülönben nem árasztanák el az embert állandóan a napi hírek arról a zűrzavarról, viszályról és szenvedésről, amely egyszerűen a megértés hiányának köszönhető.

Mindazonáltal ezen összetevők ismeretével csak egy bizonyos pontig jutunk. Alkalmazni is kell őket. De hogyan?

Hogyan növeljük az ARK-t
Az ARK egyik legfontosabb alkalmazása az affinitás, a realitás és a kommunikáció – és ennélfogva az egyénnek önmaga és egy másik ember között levő megértésének – növelése. Hogyan beszéljen valaki mással?
Hozzon létre realitást úgy, hogy keres valamit, amivel ön és a másik személy mindketten egyetértenek.
Aztán próbáljon olyan magas affinitásszintet fenntartani, amilyet csak lehetséges, azáltal, hogy tudja, van valami, amit kedvelni tud az illetőben.
Addigra már az ARK-háromszög mindhárom csúcsa megalapozott, és ön képes beszélni az illetővel. A megértés lehetségessé válik, mivel az élet három összetevője – az affinitás, a realitás és a kommunikáció – jelen van.