A TANULÁS TECHNOLÓGIÁJA

SZÓJEGYZÉK

adat:

egyetlen információ, mint például egy tény.

axiómák:

természeti törvényeket közlő olyan kijelentések, mint amilyenek például a fizikában, a kémiában találhatók.

cselekvőség:

valamilyen akció vagy tevékenység végzése.

demonstrációs készlet:

különféle apró tárgyakból, például dugókból, kupakokból, gemkapcsokból, tollkupakokból, befőttes gumikból stb. álló készlet. A tanuló arra használja ezeket az apró tárgyakat, hogy képviseljék annak a valaminek a különféle részeit, amiről éppen tanul. A tárgyakat mozgatni lehet, hogy bemutassák az adott fogalommal kapcsolatos mechanizmusokat és akciókat, és segítsenek a tanulónak megérteni azt. „Demókészlet”-nek is nevezik.

elbódulás:

fáradtság, álmosság, kábultság érzése.

elszigetelődés:

az a tevékenység, hogy az illető elválasztja magát valakitől, egy csoport­tól stb., és visszahúzódik attól, hogy foglalkozzon vele.

formula:

módszer valaminek az elvégzésére; előírt, illetve meg nem változtatható mód valami elvégzésére, egy bizonyos végeredmény elérése érdekében.

gradiens:

valaminek a fokozatos megközelítése lépésről lépésre, szintről szintre, amelynek során minden lépés vagy szint könnyen elérhető, és így végül bonyolult és nehéz tevékenységek is viszonylag könnyen végrehajthatók. A gradiens kifejezést használjuk az egyes lépésekre is az ilyen megközelítés esetén.

gyurmademonstráció:

gyurmából készült modell, amit a tanuló készít egy cselekvés, meghatározás, tárgy vagy elv demonstrálására. „Gyurmademó”-nak is nevezik.

humán tudományok:

az emberi gondolkodással és az emberi viszonyokkal foglalkozó szakterületek, megkülönböztetve a természettudományoktól, különösen az irodalom, filozófia, történelem stb. (Eredetileg ez olyan oktatást jelentett, amely által az egyén képessé vált a szabad gondolkodásra és az ítélőképessége használatára, szemben a műszaki ismeretek szűk látókörű tanulmányozásával.)

jelenség:

olyan dolog, ami megjelenik, amit érzékelnek vagy megfigyelnek; egy önmagában álló tény, történés vagy változás, ahogyan azt bármelyik érzék vagy az elme érzékeli; főleg olyan tényre vagy történésre vonatkozik, amelynek oka vagy magyarázata megfigyelés alatt áll, illetve amelyről tudományos leírás készül.

jelentéstartalom:

valaminek az értelme, gondolata vagy elmélete, ellentétben annak tömegével.

konfrontál:

meghátrál vagy kitérés nélkül szembenéz valamivel. A konfrontálás képessége tulajdonképpen az a képesség, hogy kényelmesen ott vagyunk, és észlelünk.

meg nem értett szó:

olyan szó, amelyet nem értettek meg, vagy rosszul értettek.

nyereség:

bármilyen kívánt javulás elérése. Például nyereség lenne, ha egy személy növelné kommunikációs képességét, vagy jobban érezné magát, és nagyobb bizonyossága lenne életének bizonyos területein.

papagájszerűen:

megértés nélkül. A papagáj színes tollazatú trópusi madár, amely képes az emberi beszédet és más hangokat utánozni. Itt átvitt értelemben azt jelenti, amikor valaki csupán megismétli valaki más szavait, vagy utánozza a cselekedeteit, különösen anélkül, hogy megértené őket.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazása révén az életkörülményekben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

szótisztáz:

szótár segítségével a maga számára meghatároz, illetve egy másik személy számára a másik személlyel meghatároztat minden olyan szót, amit nem teljesen ért a tanulmányozott anyagban.

szótisztázás:

az a szaktárgy és cselekvés, amely során tisztázzuk a szavakkal kapcsolatos tudatlanságot, meg nem értéseket és hamis meghatározásokat, illetve eltávolítjuk használatuk akadályait.

szótisztázó:

olyan személy, aki segít egy másik személynek, hogy megtalálja és tisztázza a meg nem értett szavait.

technológia:

valamely művészet vagy tudomány alkalmazásának módszereit jelenti, szemben magának a tudománynak vagy művészetnek az egyszerű ismeretével. A Szcientológiában a technológia kifejezés jelentése: az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Szcientológia alapelvek alkalmazási módszerei az elme funkcióinak javítására és a szellem lehetőségeinek rehabilitálására.

tömeg:

a tényleges fizikai tárgyak, az élet dolgai; szemben a jelentéstartalommal. Lásd még jelentéstartalom

zombi:

utalás egy olyan állapotra, amelynek jellemzője, hogy a személyből hiányzik az energia, a lelkesedés, illetve az önálló gondolkodás képessége. A zombi szó szerint egy újra életre keltett holttestet jelent.