HÁZASSÁG

SZÓJEGYZÉK
affinitás:

szeretet, kedvelés vagy bármilyen más érzelmi hozzáállás; a kedvelés mértéke. Az affinitás alapdefiníciója: a távolságról alkotott elképzelés, hogy az jó-e vagy rossz.

alap:

fontos elvek, amelyek szilárdan megalapoznak valamit, és amelyekre az a dolog támaszkodik.

ártó tett:

egy ártalmas cselekedet vagy egy csoport erkölcsi kódexének megsértése. Egy ártó tett azonban nem csak a megsértése valakinek vagy valaminek. Az ártó tett valaminek az elmulasztása vagy elkövetése, ami a legkevesebb jót eredményezi a legkevesebb embernek vagy az élet legkevesebb területének, illetve a legtöbb kárt okozza a legtöbb embernek vagy az élet legtöbb területének.

assziszt:

a processzing egyik fajtája, amellyel enyhíthetjük egy személy jelen idejű kényelmetlenségét, és segíthetünk a személynek gyorsabban felépülni egy balesetből, betegségből vagy zaklatottságból. Lásd még processzing.

auditor:

valaki, aki képzett és képesítéssel rendelke­zik a Szcientológia processzing egyéneken történő alkalmazásában, azok javára. A kifejezés a latin audire = „meghallgatni” szóból származik. Lásd még processzing.

dinamika:

késztetés a túlélésre egy bizonyos utat követve; késztetés a létezésre az élet egy területén. Nyolc dinamika van: az első önma­gunk, a második a szex és a család, a harmadik a csoportok, a negyedik az emberiség, az ötödik az életformák, a hatodik a fizikai univerzum, a hetedik a szellemi lények, és a nyolcadik a Legfelsőbb Lény.

egybekelnek, nagy hirtelen:

váratlanul és meglepetésszerűen házasságot kötnek.

fenntart:

azt okozza, hogy valami fennmarad vagy tovább folytatódik.

harmadik fél:

olyan valaki, aki hamis jelentésekkel viszályt kelt két ember, egy személy és egy csoport, illetve egy csoport és egy másik csoport között.

jelen:

az az idő, amely most van, és majdnem olyan gyorsan múlttá lesz, ahogy a megfigyelés történik. Ezt a kifejezést tágabb értelemben a most létező környezetre alkalmazzuk.

kommunikáció:

gondolatok cseréje téren keresztül két egyén között.

kommunikációs késés:

egy kérdés feltevése és a megkérdezett személynek arra a bizonyos kérdésre adott válasza között eltelt időtartam.

kommunikációs vonal:

az az útvonal, amelyen egy kommunikáció az egyik személytől a másikig áramlik.

nyugtáz:

nyugtázást ad (valakinek). Lásd még nyugtázás.

nyugtázás:

valami, amit azért mondunk vagy teszünk, hogy tájékoztassuk a másikat arról, hogy amit mondott vagy tett, azt észrevettük, megértettük és fogadtuk.

posztulál:

valaminek a megtörténését okozza, illetve valamit létrehoz, úgy, hogy posztulátumot készít róla.

posztulátum:

következtetés, döntés vagy elhatározás valamivel kapcsolatban.

processzing:

a Szcientológiában alkalmazott személyes tanácsadás speciális formája, amely segít az egyénnek, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. A processzing precíz, teljesen rendszerezett tevékenység, pontos eljárásmódokkal.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

technológia:

valamely művészet vagy tudomány alkalmazásának módszereit jelenti, szemben magának a tudománynak vagy művészetnek az egyszerű ismeretével. A Szcientológiában a technológia kifejezés jelentése: az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Szcientológia alapelvek alkalmazási módszerei az elme funkcióinak javítására és a szellem lehetőségeinek rehabilitálására.

trauma:

lelki megrázkódtatás vagy zavar.

vétség:

olyan elkövetett tett, amely megsérti a törvényt, egy utasítást vagy egy erkölcsi szabályrendszert.

visszatartás:

egy olyan erkölcsi kódexnek a ki nem mondott, nem hangoztatott megszegése, amelyhez a személynek tartania kell magát; a személy által elkövetett ártó tett, amelyről nem beszél. A visszatartás mindig egy ártó tett után következik.