HOGYAN OLDJUNK MEG KONFLIKTUSOKAT?

SZÓJEGYZÉK
adat:

egyetlen információ, mint például egy tény.

affinitás:

szeretet, kedvelés vagy bármilyen más érzelmi hozzáállás; a kedvelés mértéke. Az affinitás alapdefiníciója: a távolságról alkotott elképzelés, hogy az jó-e vagy rossz.

Babilon:

Babilónia – délnyugat-ázsiai (a mai Irak területén elhelyezkedő) ókori birodalom – fővárosa, amely kb. i. e. 2100-tól 689-ig virágzott. A Nyugat-Ázsiában ez idő tájt legfontosabb város, Babilon, pompás templomairól és palotáiról volt híres.

determinizmus:

választási szabadság; döntési szabadság; annak képessége, hogy valaki el tudja dönteni, illetve meg tudja határozni tevékenységeinek menetét.

etika:

azok a lépések, amelyeket az egyén saját magával szemben tesz, hogy kijavítson egy viselke­dést vagy helyzetet, amely vele kapcsolatos, és amely ellenkezik a csoport ideáljaival és jól felfogott érdekével. Ez személyes dolog. Amikor valaki etikus, vagyis „benn van az etikája”, akkor ez az ő saját determinizmusa alapján történik, és ő maga teszi.

harmadik fél:

(vagy „kívülálló harmadik”) olyan valaki, aki hamis jelentésekkel viszályt kelt két ember, egy személy és egy csoport, illetve egy csoport és egy másik csoport között.

Harmadik fél törvénye:

(vagy „a kívülálló harmadik törvénye”) törvény, amely szerint ahhoz, hogy konfliktus legyen, minden veszekedésben jelen kell lennie egy harmadik félnek (ő a „kívülálló harmadik”), akiről nem tudnak.

igazságszolgáltatás:

azok a lépések, amelyeket a csoport tesz az egyénnel szemben, ha az elmulasztja a megfelelő etikai lépéseket maga megtenni.

jelenség:

olyan dolog, ami megjelenik, amit érzékelnek vagy megfigyelnek; egy önmagában álló tény, történés vagy változás, ahogyan azt bármelyik érzék vagy az elme érzékeli; főleg olyan tényre vagy történésre vonatkozik, amelynek oka vagy magyarázata megfigyelés alatt áll, illetve amelyről tudományos leírás készül.

Káldea:

a Perzsa-öböl felső részén, Babilontól délre található területek ősi elnevezése. Lakói, a kaldeusok az i. e. 600-as években meghódították Babilont, ezzel létrehozva a kaldeus birodalmat (kb. i. e. 625–539). Káldea tovább terjeszkedett, és a civilizált világ központja volt, amíg a perzsák i. e. 539-ben meg nem hódították.

kommunikáció:

gondolatok cseréje a téren keresztül két egyén között.

konfrontál:

szembenéz azokkal a dolgokkal, amik léteznek, és megtapasztalja őket.

Lenin:

Vlagyimir Iljics Lenin (1870–1924), az 1917-es orosz kommunista forradalom vezetője, aki utána erőszakkal és terrorral (megfélemlítés céljából alkalmazott erőszakkal) a Szovjetunió (orosz irányítás alá került államok csoportja, amely az 1990-es évek elejéig létezett) diktátora volt 1917-től 1924-ig.

összeugrani:

hirtelen egymásra támadni.

viszontvádaskodás:

olyasvalaki megvádolása, aki korábban vádakat hozott az illető ellen.