OPGAVE >> 1. Læs ”Organisation”.

ORGANISATION

Det kan hænde, når man prøver på at få noget i gang, at det basale ved organisering mangler.

Ordet organisere betyder at forme et hele af indbyrdes forbundne og afhængige dele; at forsyne med en specifik og ordnet struktur. Heraf kommer så udtrykket organisation.

Organisering er at underinddele handlinger og pligter i specialiserede funktioner.

Man kan organisere en række handlinger, der skal udføres af en selv. Det ville bestå i at indse, hvad der skal gøres; først gøre det, man kan gøre, og dernæst udføre resten i form af en række gennemførlige arrangementer – alt sammen for at opnå at have afsluttet en handling, der fremmer de formål, man selv har postuleret eller har fået overdraget.

En gruppe er organiseret, så den tillader flows og kan udføre specialiserede handlinger, som er fuldstændige i sig selv, og fra disse små handlinger eller færdiggørelser fremmes eller opnås gruppeformålet, hvad enten det er tildelt eller specialiseret.

Der er en forskel mellem at lede og at gøre, hvilket nogle mennesker har svært ved at adskille. Man opdager nogle gange, at en person, der er ansvarlig for en aktivitet, mangler forståelse for at organisere og derfor forsøger at gøre det hele selv. Dette kan faktisk, hvis det overdrives, splitte en gruppe, så brugbarheden går fløjten, når alle andre medlemmer – end denne ene – ikke har nogen funktion; den er de blevet frarøvet af dette enmandsmonopol på al aktivitet.

Det er sandt, at en aktiv og dygtig person kan gøre tingene bedre. Men han kan faktisk ikke gøre mere, end han kan. Hvorimod en velorganiseret gruppe, hvor enhver har sine specialiserede funktioner, der er koordinerede af den ansvarshavende, kan udføre mange gange det arbejde, som kun en enkelt kan gøre.

En gruppe er sværere at overvinde end en enkeltperson, fordi den er organiseret.

En kompetent person, der er blevet ladt i stikken for ofte af gruppen, har tendens til at gøre det hele selv frem for at få sat skik på gruppen og få tingene organiseret.

Den korrekte handling, når man står over for en presserende nødvendighed, der stammer fra uduelighed hos en gruppe eller andre årsager, er at:

1. Håndter det,

2. Organisér gruppen, så den selv kan klare den slags og faktisk udfører jobbet.

Man kan sidde fast i (1), og hvis man gør det, vil man i al evighed have besvær og overarbejde, fordi man undlader også at udføre (2).

Den største fejl for en hvilken som helst gruppe er at undlade at organisere.

Det kan godt være, at alverdens arbejdere vågner op, men hvis de ikke hurtigt bliver organiseret, enten før eller efter det sker, vil de med det samme blive slået ned igen!

Hovedårsagen til, at der ikke bliver organiseret, er, at det simpelthen ikke er blevet forstået, hvad der menes med det.

En leder får f.eks. at vide, at han er ansvarlig for, at projekt X bliver udført. Han ved ikke ret meget om det, men han har to mænd, der gør det. Den forkerte handling er at prøve at lave projekt X selv eller at udstede en masse urealistiske ordrer om det. Den korrekte handling er at indkalde den ene mand, som ved noget, og at give ham den anden som assistent og at sige til dem, at de skal gå videre med det. Derefter skal lederen, som fik ordren, skaffe sig mere viden om projekt X uden at blande sig, så han kan være sikker på, at det bliver gjort, mens han lader de udpegede personer fortsætte med det.

Forståelsen af organisering er så enkel som dette – sæt en eller anden til arbejdet, og lad ham gøre det. Når det er et projekt, så lav en undersøgelse af alle de ting, der skal gøres; gruppér de forskellige typer af handlinger i enkeltjobs; sæt folk på dem; bestem de kanaler ad hvilke, kommunikationen skal gå, imellem gruppens medlemmer, skaf materialer og forbindelser, og lad dem komme i gang.

Ethvert job skal organiseres, ligegyldigt hvor underordnet det er.

Enhver, der er ansvarlig for folk, er nødt til at kunne organisere funktioner og arbejde.

Hvis man mislykkes med det, får man meget lidt gjort og bliver slemt overbebyrdet. Og resten af gruppen går til spilde.

Ved at erkende, at der er et fag, der hedder organisering, at faget allerede er sat i system, og at det både kan læres og bruges, så kan enhver person eller gruppe lykkes med det, man arbejder på.

antaget at (noget) er sandt, virkeligt eller nødvendigt, specielt som basis for tænkning.

alle de ting der bruges eller er behøvet i enhver forretning, der foretager en handling (forskelligt fra personale).

tæt samarbejde mellem to individer, enheder, afdelinger osv.