OPGAVE >> 8. Læs ”Pluspoints”

PLUSPOINTS

Et eller flere forhold er gældende, når en situation eller omstændighed er logisk. De kaldes pluspoints. Et pluspoint er noget rigtigt, som man finder ud af er sandt, når det sammenlignes med nedenstående liste over logiske tilstande.

Pluspoints viser hen til, hvor tingene er logiske, og hvor det går godt, eller det er sandsynligt, at de vil gå godt.

Hvor noget udvikler sig til det bedre, eller der er en pludselig forbedring i et område eller i en organisation, bør man finde årsagen til det, så man kan forstærke det, der lykkes. Den slags undersøgelser laver man ved hjælp af pluspoints. 

Dynamikkerne er som følger:

BESLÆGTEDE KENDSGERNINGER ER KENDT. (Alle relevante kendsgerninger er kendt). 

Beslægtede kendsgerninger er kendt

HÆNDELSER I KORREKT RÆKKEFØLGE. (Hændelser i virkelig rækkefølge).

caption-investigations-events-correct-sequence

TID NOTERET.
(Tiden er rigtigt noteret).

Hændelser er i korrekt rækkefølge

DATA BEVIST FAKTISKE.
(Dataene skal være faktiske, hvilket vil sige sande og gyldige).

Data bevist faktiske

KORREKT RELATIV VIGTIGHED.
(Det vigtige og det uvigtige er redet korrekt ud).

Korrekt relativ vigtighed

FORVENTET TIDSPERIODE. (Resultater indtræffer eller færdiggøres inden for den tid, man med rimelighed kan forvente). 

Forventet tidsperiode

FYLDESTGØRENDE DATA. (Ingen områder med udeladte data, som vil påvirke situationen).

Fyldestgørende data

ANVENDELIGE DATA. (De foreliggende eller tilgængelige data henvender sig til den omhandlede sag og ikke til noget andet).

Anvendelige data

KORREKT KILDE.
(Ikke den forkerte kilde).

Korrekt kilde

KORREKT KILDE
(At man ikke går i en retning, som ville være forkert for situationen).

Korrekt mål

DATA I SAMME KATEGORI. (Data fra to eller flere forskellige emnekategorier bliver ikke præsenteret som værende fra samme kategori).

Data i samme kategori

IDENTITETER ER IDENTISKE.
(Ikke lignende eller forskellige).

Identiteter er identiske

LIGHEDER LIGNER HINANDEN.
(Ikke identiske eller forskellige).

Ligheder ligner hinanden

FORSKELLE ER FORSKELLIGE.
(Ikke gjort identiske eller lignende).

Forskelle er forskellige

Når man finder ud af, hvorfor noget går bedre, så det kan gentages, er det af afgørende betydning at anvende de faktiske pluspoints som angivet ovenfor.

Pluspoints er, når alt kommer til alt, det der får tingene til at køre rigtigt.

Ikke Vide

Man kan altid vide noget om hvad som helst.

Det er en klog mand, som, når han bliver konfronteret med modstridende data, indser, at han i hvert fald ved én ting – at han ikke ved.

Når han indser det, kan han gå i gang med at finde ud af det.

Hvis han vurderer de data, han finder, i forhold til det, der står ovenfor, kan han afklare situationen. Herefter kan han nå frem til en logisk slutning.

Øvelser

Du bør selv finde dine egne eksempler på overtrædelser af noget logisk som her beskrevet.

Ved at gøre det, vil du opnå færdigheder i det at udrede dataene i en situation.

Når du er i stand til at udrede data og er blevet dygtig til det, vil du være meget svær at snyde, og du har taget det første vigtige skridt i forståelsen af en korrekt vurdering af en hvilken som helst situation.

ethvert af forskellige tilstande, der eksisterer, når en situation eller omstændighed er logisk. Pluspoints viser hen til, hvor tingene er logiske, og hvor det går godt, eller det er sandsynligt, at de vil gå godt.

at blive konfronteret med noget vil sige at stå over for noget, der er en vanskelighed, et problem osv.