OPGAVE >> 1. Læs ”Årsagen til problemet med stoffer og medikamenter”.

ÅRSAGEN TIL PROBLEMET MED STOFFER OG MEDIKAMENTER

Mennesket har brugt stoffer eller medikamenter lige så længe, som det har forsøgt at lindre smerte og undgå problemer. Imidlertid er brugen af stoffer og medikamenter eskaleret siden de tidlige 1960’ere. Før den tid var de sjældne, men der skete en verdensomspændende udbredelse af stoffer i netop 1960’erne, hvorpå en stor del af befolkningen begyndte at tage stoffer eller medikamenter. 

Med stoffer (for at nævne nogle få) menes beroligende midler, opium, kokain, hash, peyote, amfetaminer og psykiaterens gave til mennesket, LSD og PCP, hvilke er de værste. Ethvert medicinsk stof er inkluderet. Stoffer er stoffer. Der er tusinder af varemærker og slangudtryk for disse stoffer og medikamenter. Alkohol er også klassificeret som et medikament.

Stoffer og medikamenter skulle antagelig udrette vidunderlige ting, men det eneste, de virkelig gør, er at ødelægge personen. 

De problemer, der er skabt af stoffer og medikamenter, stopper ikke, når en person holder op med at indtage dem. De akkumulerede virkninger af at tage stoffer, kan gøre en alvorligt hæmmet både fysisk og mentalt. Der er endda nogle, der har været stoffri i årevis, der stadig har perioder, hvor de føler sig ”tomme”. Stoffer og medikamenter kan skade en persons evne til at koncentrere sig, at arbejde og at lære – de kan kort sagt ødelægge liv. 

Selvom farerne og risikoen ved stoffer og medikamenter er åbenlyse og stadigt mere veldokumenterede, fortsætter folk med at tage dem. 

Hvorfor? 

Når en person er deprimeret eller har smerter, og behandling ikke hjælper ham fysisk, vil han til sidst opdage, at stoffer og medikamenter fjerner hans symptomer. 

Når en person ikke kan finde nogen løsning på et problem, hvad enten det er fysisk lidelse eller håbløshed …

… opdager han før eller siden, at stoffer eller medikamenter letter symptomerne.

Problemet er imidlertid ikke løst, men bare skjult. Personen vil føle behov for at tage stoffer eller medikamenter eller endda være afhængig af dem, indtil selve problemet bliver løst effektivt.

Dette gælder også ”psykosomatiske” smerter. Udtrykket ”psykosomatisk” betyder, at sindet gør kroppen syg, eller lidelser udløst af sindet. ”Psyko” henviser til ”sind”, og ”soma” henviser til ”krop”.

I næsten alle tilfælde af psykosomatisk smerte, sygdom eller ubehag, har personen søgt en eller anden kur mod tilstanden. 

Når han til sidst opdager, at kun stoffer giver ham lindring, vil han overgive sig til dem og blive afhængig af dem, ofte i en grad hvor det bliver til misbrug. 

Hvis der år forud havde været en anden udvej, ville de fleste mennesker have benyttet sig af den. Men når de får at vide, at der ikke er nogen kur, og at deres smerter er ”indbildte”, så kan tilværelsen blive uudholdelig. Så kan de blive kroniske brugere af stoffer eller medikamenter og er i fare for at blive afhængige.

Den tid, det tager at skabe en misbruger, varierer selvfølgelig. Personen klager måske kun over ”bedrøvelse” eller ”udmattelse”. Under alle omstændigheder er evnen til at se tilværelsen i øjnene mindre end ellers.

Ethvert middel, der bringer lindring eller gør tilværelsen til en mindre byrde fysisk eller mentalt, vil være velkomment.

Psykosomatisk sygdom er meget udbredt i urolige og usikre omgivelser.

Så før nogen regering slår for hårdt ned på den voksende brug af stoffer og medikamenter, burde den indse, at det er et symptom på mislykket psykoterapi. Samfundsforskeren, psykologen, psykiateren og sundhedsministre har fejlet i at håndtere den voksende forekomst af psykosomatiske sygdomme.

Det er for let at skyde skylden for problemerne med stoffer og medikamenter på ”samfundsmæssig uro” eller ”tempoet i det moderne samfund”.

Det er et benhårdt faktum, at der indtil nu ikke har været nogen effektiv psykoterapi, som er blevet anvendt i større omfang. Resultatet er en befolkning, der er afhængig af stoffer og medikamenter. 

Man har opdaget, at folk, der tager stoffer eller medikamenter, begyndte at tage dem, fordi de havde fysiske problemer eller på grund af håbløshed. 

Smerte og håbløshed over for omgivelserne får brugeren til at fortsætte med at tage stoffer eller medikamenter. Selvom han ikke ønsker at være misbruger, føler han ikke, at der er nogen anden udvej. 

Afhængighed af stoffer og medikamenter kan imidlertid håndteres fuldstændigt med den rigtige behandling.

Når en person føler sig sundere og mere kompetent i mental og fysisk forstand uden at tage stoffer eller medikamenter, end han gør, når han tager dem, holder hans afhængighed op.

Afhængighed af stoffer og medikamenter er blevet afvist med et skuldertræk af psykiatrien som ”ubetydeligt”, og det sociale problem, som stoffer og medikamenter udgør, er ikke blevet skænket nogen som helst opmærksomhed fra psykiatere – snarere tværtimod, idet de selv introducerede LSD og gjorde det populært, ligesom mange af dem selv forhandler stoffer. 

Det er i udpræget grad mislykkedes for det offentlige at standse væksten i anvendelsen af stoffer og medikamenter, og der har ikke eksisteret nogen egentlig anvendelig kur.

Ulempen ved stofmisbrugeren er, at han – selv efter han er holdt op med at tage stoffer – ”går i sort” på uventede tidspunkter, er uansvarlig i perioder og har let ved at blive syg.

Scientologis teknologi er i stand til at eliminere de væsentligste skader hos personer, som har brugt stoffer eller medikamenter, samt at sikre at fortsat afhængighed er unødvendig og uønsket.

Scientologi er ikke interesseret i de politiske eller samfundsmæssige aspekter ved de forskellige former for stoffer eller medikamenter eller endda anvendelsen af stoffer eller medikamenter som sådan. Men stoffer og medikamenter er en voksende trussel mod mentale og åndelige fremskridt – hvilket er Scientologis sande mission.

Derfor indeholder Scientologi en eksakt teknologi, som ikke kun får en person smertefrit afvænnet fra stoffer eller medikamenter, men også håndterer stoffernes fysiske, mentale og åndelige virkninger og lokaliserer og opløser årsagen til, at personen begyndte at tage stoffer eller medikamenter. Intet andet kan gøre dette med tilsvarende sikkerhed.

et stof man bliver afhængig af, der laves af saften fra en valmue (en plante med store røde, orange eller hvide blomster).

et kraftfuldt og yderst vanedannende stimulerende stof, der påvirker det centrale nervesystem (hjernen og rygraden), det forøger hjerteslagene og blodtrykket, mens det nedsætter træthed. Da kokain kan forårsage farlige bivirkninger og misbrug, har mange lande gjort det illegalt.

et stof der laves fra tørrede blade og blomstrende toppe fra hampplanten. Folk ryger, tygger eller spiser hash. Det har virkninger som beruselse (være påvirket med formindsket fysisk og mental kontrol) og forvrængninger af sanseperceptioner. Hash fik stor udbredelse i USA i 1960’erne og 1970’erne, og blev det stof, der blev brugt mest, næst efter alkohol.

et stof der frembringes fra en lille kaktus med samme navn, der findes i Mexico og det sydvestlige USA. Peyote ændrer perception og kan frembringe hallucinationer (en sanseoplevelse af noget, der ikke eksisterer uden for sindet).

enhver gruppe af kraftigt stimulerende stoffer, som indvirker på centralnervesystemet (hjernen og rygsøjlen), får pulsen og blodtrykket til at stige, mens det formindsker træthed. Fordi amfetaminer kan forårsage farlige bivirkninger og afhængighed, har mange lande gjort dem receptpligtige, men de bliver ofte indtaget ulovligt.

en type hallucinogen, en gruppe af stoffer, som giver mentale problemer og ofte fører til fysiske skader. Det blev oprindeligt brugt af psykiatere for at bibringe midlertidige psykotiske sammenbrud hos patienter og blev vidt udbredt illegalt i 1960’erne. Milde virkninger fra indtagelse af små doser kan inkludere følelser af at være afskåret fra omverdenen, humørsvingninger og ændret opfattelse af tid og sted. Ved større doser forekommer synsforstyrrelser og synsbedrag.

en type hallucinogen, en gruppe af stoffer, som giver mentale problemer og ofte fører til fysiske skader. Milde virkninger fra indtagelse af små doser kan inkludere følelser af at være afskåret fra omverdenen, humørsvingninger og ændret opfattelse af tid og sted. Ved større doser forekommer synsforstyrrelser og synsbedrag. Det kaldes også ”englestøv”, der kommer af, at stoffet findes i form af pulver eller ”støv”. (Den kemiske betegnelse er phencyclidin, forkortet PCP).

gjort værre, mindre, svagere osv.; ødelagt; reduceret.

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

fuldstændigt at slippe af med noget, således at det aldrig kan gentage sig eller vende tilbage.